londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

alikuraanoo la korindiroo londoo to

lonnaa lu waalii ta kuraanoo la korindiroo to londoo la karoo to baa ke, doo lu sonta ala doo lu balanta ala , bari kabirig moo lu ye i` nyaa tilig ala fo n` sekoyindiri ke a saratoo lu la.

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

m` be soolrig i la miiro la le