londi mankutoo lu

alikuraanoo la korindiroo londoo to

lonnaa lu waalii ta kuraanoo la korindiroo to londoo la karoo to baa ke, doo lu sonta ala doo lu balanta ala , bari kabirig moo lu ye i` nyaa tilig ala fo n` sekoyindiri ke a saratoo lu la.

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

m` be soolrig i la miiro la le