londi mankutoo lu

tuuboo niŋ ka muruu Ala kaŋ

Abe londiŋ ko junuboo moo buka kaari noo a ma woleya atinna moo be soola rinne somondaa wuraara ka tuubiseyoo ke . ñiŋ kayitoo feŋo lu be a kono minnu ka koyindiroo ke tuuboo kiitiyo lu la

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

  • Mandinko
    video-shot

    MP4

    kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

    Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaa mu tuuboo la , ka fooroo ke adamadiŋo jawoo lu la Seyitaanoo lu niŋ niyo miŋ ka yaamariloo ke kuu jawoo la . aniŋ Ala la balafaa joŋo ye a la tuuboo mutoo la ala.

m` be soolrig i la miiro la le