londi mankutoo lu

annabiyoomayaa taamansee kiilaa muhammadu ye kiisoo niŋ neemoo be aye

ñiŋ kayitoo ye kafuñoomaroo ke feŋo lu le la minnu ka diyaamu annabiyoomayaa taamanseeraŋo lu le la annabiyoomoo ye miŋ keta muhaamadu ti - kiisoo niŋ neemoo be a ye – niŋ duniyaa kaŋ siimankiliŋo lu la , woo be ñiŋ fannaa naalaa lu le la : kibaari nundiŋo lu a ye minnu naati – kiisoo niŋ neemoo be a ye – aniŋ kaawakuu lankenemariŋo lu Ala ye ninnu dii a la . Annabiyooma koyeŋo lu ye kibaaroo lu minnu dii kaq seewondiroo ke a la naala – kiisoo niŋ neemoo be a ye .

a konokofeŋo lu kontoo lu: 3

m` be soolrig i la miiro la le