Veçoritë e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit

Përshkrimi

Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i kushtonte rëndësi të veçantë dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit, kjo për shkak të karakteristikave të shumta me të cilat veçohen, sikurse nata e Kadrit, Itikafi etj. Ky artikull i shtjellon këto veçori një nga një dhe mundohet të zgjon vetëdijen për shfrytëzimin e tyre sa më të mirë.

Download
Mbresat