Përshkrimi

Në këtë artikull tregohet se dhuntitë e Allahut janë të panumërta, por dhuntia më e madhe që ekziston është udhëzimi në Islam.

Mbresat