Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 2

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu fillon me një këshillë për studentët që kanë marrë rrugën e dijes, pastaj për qëndrimin ndaj mospajtimit të dijetarëve ku dhe e vë theksin e tij në rëndësinë e njohjes së shkencës së hadithit duke treguar edhe disa ngjarje nga jeta e tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat