Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 7

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu flet për disa dispozita që lidhen me gratë si: zekati për stolitë e femrave, pastaj flet edhe për disa rregulla që kanë të bëjnë me fejesën dhe martesën dhe çështje të tjera të rëndësishme si kamata e bankave dhe prioritetet në dave.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes