Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 8

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu flet rreth mënyrës së kryerjes së namazit të xhenazes hollësisht dhe për disa adete të këqija dhe bidate, i këshillon të rinjtë për metodën më të mirë të thirrjes së njerëzve dhe në fund përmend disa rregulla të fejesës.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat