Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 10

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu flet rreth dëgjimit të vdekurve, transplantimit të organeve, komenton hadithin e Abdullah b. Mesudit rreth shkrimit të katër gjërave për foshnjën në barkun e nënës dhe sqaron dispozitën e dy rekateve si tehijjetul mesxhid.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat