Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 16

Përshkrimi

Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth rregullave të hixhabit dhe këshillon gratë në përgjithësi për mënyrën e veshjes, pastaj flet më gjerësisht për përngjasimin dhe kundërshtimin e mosbesimtarëve dhe për fund sqaron dispozitën për xhematin e dytë në xhami.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes