Shkaqet e shkatërrimit të popujve 2

Ligjërues : Enes Goga

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Kjo është pjesa e dytë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë:
1. Shkaqet pse Allahu i ka shkatërruar popujt.
2. Rruga apo ilaçi i cili garanton që Allahu të mos na shkatërrojë neve sikurse që ka shkatërruar njerëzit para neve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes