Ramazani mundësi për edukim dhe arsimim

Përshkrimi

Ky libërth tregon se ramazani është mundësi e shkëlqyeshme për edukimin e vetes në aspektin e ibadetit, për t’u larguar nga ndalesat dhe për mësimin e dispozitave fetare. Gjithashtu është mundësi shumë e mirë për thirrësit që t’i edukojnë njerëzit dhe t’ua mësojnë fenë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Burime:

Kategoritë: