Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Namazi i xhumasë

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    PDF

    Autor : Salih El Kurdi Përktheu : Selim Sulejmani

    Ky libërth flet për vlerën e ditës së Xhuma dhe veçoritë me të cilat Allahu i lartësuar e ka dalluar nga ditët e tjera. Gjithashtu flet edhe për shumë dispozita që kanë të bëjnë me ditën e Xhuma në përgjithësi dhe me namazin e xhumasë në veçanti.