A duhet gruaja ta kryen itikafin në tërë dhjetë ditët e fundit?

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “Unë jam myslimane e re dhe e kam një pyetje rreth itikafit të femrës. A lejohet që gruaja të bëjë itikaf në xhami tre ditë, shtatë apo ajo duhet të bëj itikaf të dhjetë ditët?”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  A duhet gruaja ta kryen itikafin në tërë dhjetë ditët e fundit?

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Muhamed Salih El Munexhid

  Përktheu : Driton Lekaj

  2009 - 1430

  ﴿ هل تعتكف المرأة العشر الأواخر كلها؟ ﴾

  « باللغة الألبانية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: دريتون ليكاي

  2009 - 1430

  Pyetja: Unë jam myslimane e re dhe e kam një pyetje rreth itikafit të femrës. A lejohet që gruaja të bëjë itikaf në xhami tre ditë, shtatë apo ajo duhet të bëj itikaf të dhjetë ditët?

  Përgjigja: E falënderoj Allahun, i Cili të ka udhëzuar në Islam dhe e lusim Allahun e lartësuar që ta shton besimin dhe udhëzimin.

  Më mirë është itikafi të kryhet në dhjetë ditët e fundit, sepse kjo është vepra e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të). Nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmetohet se:

  “Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) ka kryer itikafin në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit gjersa vdiq, e pas tij bënë itikaf gratë e tij."[1]

  E nëse myslimani nuk ka mundësi që të bëjë itikaf të dhjetë ditët e fundit, atëherë ai bën itikaf atë që iu lehtësohet atij, dy ditë apo tri apo më shumë ose më pak qoftë edhe një ditë.

  Shejh Ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Itikafi është qëndrimi në xhami për ta adhuruar Allahun qoftë kohëzgjatja e pakët apo e shumtë. Për këtë – për sa di unë - nuk është transmetuar diçka që e përkufizon qoftë me një ditë apo me dy e as me më shumë se kaq."[2]

  E Allahu e din më së miri.

  [1] Buhariu me nr: 1922 dhe Muslimi me nr: 1172.

  [2] Mexhmuul Fetava li Ibn Baz: 15/441.