Vendi i dhenies së Zekatul Fitrit

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Unë jam një djalë që jeton në Kuvajt por, momentalisht jam duke e mjekuar bijën time në Amerikë. Këtu e kam agjëruar Ramazanin dhe a e kam obligim zekatin e fitrit ta jap në Amerikë apo ta obligoj familjen time ta japin në Kuvajt për mua? Dhe cila është dispozita e dhënies së zekatul Fitrit në të holla? Dhe ua bëj me dije se këtu në Amerikë e japin në të holla dhe jo në ushqim.”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  Vendi i dhënies së Zekatul Fitrit

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Muhamed Salih El Munexhid

  Përktheu : Driton Lekaj

  2009 - 1430

  ﴿ مكان إخراج زكاة الفطر ﴾

  « باللغة الألبانية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: دريتون ليكاي

  2009 - 1430

  Pyetja:Unë jam një djalë që jeton në Kuvajt por, momentalisht jam duke e mjekuar bijën time në Amerikë. Këtu e kam agjëruar Ramazanin dhe a e kam obligim zekatin e fitrit ta jap në Amerikë apo ta obligoj familjen time ta japin në Kuvajt për mua? Dhe cila është dispozita e dhënies së zekatul Fitrit në të holla? Dhe ua bëj me dije se këtu në Amerikë e japin në të holla dhe jo në ushqim.

  Përgjigja:

  Falënderimi i takon Allahut ...

  Dijetarët (Allahu i mëshiroftë) e përmendin se zekati i Fitrit është i lidhur me trupin dhe jo me pasurinë dhe për këtë jepet në vendin në të cilin është prezent personi natën e Bajramit.

  Ibn Kudame në librin e tij “El Mugni” (4/134):

  “Ndërsa zekatin e fitrit ai e jep në vendin në të cilin iu është obliguar qoftë nëse e ka me vete pasurinë e tij apo jo.”

  Ti duhet të mundohesh që ta japësh atë si ushqim. E nëse i varfri refuzon të merr ushqim dhe kërkon të holla atëherë s’ka gjë për ty me këtë rast ta jepni në të holla për shkak të nevojës apo domosdoshmërisë.

  E Allahu e dinë më së miri.

  Kategoritë: