Vendet ku Pejgamberi (paqja dhe meshira e Allahut qofshin mbi te) ka bere dua gjate Haxhit

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cilat janë vendet në të cilat ka qëndruar Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) në to për të bërë dua gjatë haxhit?”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes