Agjërimi i Ashurasë për atë që ka kompensim nga Ramazani

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam për të kompensuar disa ditë prej Ramazanit dhe dëshiroj të agjëroj Ashuranë, a më lejohet mua ta agjëroj Ashuranë para kompensimit? Dhe a më takon mua ta agjëroj Ashuranë dhe ditën e njëmbëdhjetë me nijet të kompensimit dhe a e arrij agjërimin e Ashurasë?

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  Agjërimi i Ashurasë për atë që ka për kompensuar ditë të Ramazanit

  ﴿ صوم عاشوراء لمن عليه قضاء رمضان ﴾

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Muhamed Salih El Munexhid

  Përktheu : Driton Lekaj

  2010 - 1431

  ﴿ صوم عاشوراء لمن عليه قضاء رمضان ﴾

  « باللغة الألبانية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: دريتون ليكاي

  2010 - 1431

  Pyetja: Kam për të kompensuar disa ditë prej Ramazanit dhe dëshiroj të agjëroj Ashuranë, a më lejohet mua ta agjëroj Ashuranë para kompensimit? Dhe a më takon mua ta agjëroj Ashuranë dhe ditën e njëmbëdhjetë me nijet të kompensimit dhe a e arrij agjërimin e Ashurasë?

  Përgjigja:

  Falënderimi i takon Allahut ..

  E para: Nuk është mirë të agjërohet vullnetarisht përderisa ka për të kompensuar një ditë apo më shumë ditë prej Ramazanit por, fillon me kompensimin e agjërimit të obliguar prej Ramazanit e pastaj agjëron vullnetarisht.

  E dyta: Nëse e agjëron ditën e dhjetë të Muharremit dhe të njëmbëdhjetën me nijet të kompensimit të ditëve që e ka prishë agjërimin në to, prej muajit të Ramazanit, i lejohet atij dhe i llogaritet kompensim i dy ditëve që i ka obligim, për shkak të fjalës së Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “Vërtet veprat shpërblehen sipas qëllimit dhe secilit njeri i takon ajo që ka pasë për qëllim."[1]

  “Shpresojmë që do të arrish shpërblimin e kompensimit dhe shpërblimin e agjërimit të asaj dite."[2]

  [1] Fetava El Lexhnetid Daime: 11/401.

  [2] Fetava Menar El Islam të Shejh Muhamed b. Salih El Uthejmin: 2/358.