Ka harruar sa ditë të Ramazanit duhet kompensuar

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar, Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë –, e teksti i saj është: “Gruas sime i kanë mbetur disa ditë për t’i agjëruar më herët por, ka harruar sa ditë janë saktësisht prandaj çka të bën?”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  Ka harruar sa ditë të Ramazanit duhet kompensuar

  ﴿ عليها قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها ﴾

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Muhamed Salih El Munexhid

  Përktheu : Driton Lekaj

  2010 - 1431

  ﴿ عليها قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها ﴾

  « باللغة الألبانية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: دريتون ليكاي

  2010 - 1431

  Pyetja: Gruas sime i kanë mbetur disa ditë për t’i agjëruar më herët por, ka harruar sa ditë janë saktësisht prandaj çka të bën?

  Përgjigja: Ai që e ka prishë agjërimin gjatë Ramazanit me arsyen e udhëtimit, sëmundjes, menstruacioneve apo lehonisë e ka obligim ta kompenson atë, për shkak të fjalës së Allahut të lartësuar:

  “E kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë.” ( El Bekare: 184)

  Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të) është pyetur: Pse gruaja që ka menstruacione e kompenson agjërimin e jo edhe namazin, ajo ka thënë: “Edhe ne na ka ndodhur kjo dhe urdhëroheshim ta kompensojmë agjërimin dhe nuk urdhëroheshim ta kompensojmë namazin.”[1]

  E nëse gruaja jote e ka harruar numrin e ditëve që e ka obligim t’i kompenson dhe dyshon se a janë gjashtë apo shtatë p.sh. nuk obligohet vetëm se me gjashtë ditë, sepse parimisht ajo është e obliguar me gjashtë vetëm (me numrin më të vogël) por, nëse i agjëron shtatë me qëllim të kujdesit kjo është më mirë ashtu që ta pastron veten e saj bindshëm.

  Shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) është pyetur: “Një grua ka për obligim të kompenson disa ditë prej Ramazanit por, dyshon se a janë katër apo tre si dhe tash ajo ka agjëruar vetëm tre ditë, çka të vepron?

  Ai u përgjigj: Nëse njeriu dyshon se sa ditë e ka për obligim t’i kompenson, atëherë ai e merr numrin më të pakët. Kështu që nëse gruaja apo burri dyshon se a duhet të kompensoj tre apo katër ditë, atëherë ai i përmbahet numrit më të vogël, sepse për të është i bindur e çka i shtohet atij është i dyshimtë. Parimisht ajo është e obliguar me numrin më të vogël por, megjithëkëtë: Më mirë është ta kompenson ditën për të cilën ka dyshuar, ngase nëse e ka pas për obligim ta kompenson, atëherë e ka pastruar veten e tij bindshëm e nëse nuk e ka pas obligim, atëherë ai mbetet agjërim vullnetar, e Allahu i lartësuar nuk e humb shpërblimin e atij që e kryen punën e tij si duhet.

  E Allahu e dinë më së miri

  [1] Muslimi me nr: 355.

  Kategoritë: