Kur të fillon agjërimin nafile e pastaj e prishë a duhet kompensuar?

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Një njeri dëshiron t’i agjëron gjashtë ditët e Shevalit, në një ditë e bëri nijet t’i agjëronte por, e prishi agjërimin e tij më pas pa arsye dhe nuk e plotësoi atë. A ta kompenson këtë ditë pasi që t’i agjëron gjashtë ditë të Shevalit e me këtë ditët që i agjëron bëhen shtatë ditë? Apo të agjëron vetëm gjashtë ditë?”

Download
Mbresat