Urtesia prej Akikas

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam dëgjuar shumë herë se kur të lindë një fëmijë mysliman therren me këtë rast dy kurbana ndërsa therret vetëm një nëse i porsalinduri është femër. Kjo a është synet apo vaxhib(obligim)? E nëse është vaxhib, atëherë cili është qëllimi prej kësaj? Dhe si e ka sqaruar këtë i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të)?
Realisht këtë gjë e kam dëgjuar nga disa motra por, nuk e kam vërtetuar ..

Download
Mbresat