Studimi ne universitetet katolike

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Abdullah b. Xhibrin – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Unë e kam një pyetje për studimin në shkollat katolike. Unë mësoj në një universitet katolik dhe shumë shokë të mi myslimanë më kanë treguar se nuk bën të mësoj në të. Duke e ditur se unë nuk detyrohem të marrë asnjë lëndë që lidhet me katolicizmin si dhe e falë namazin në universitet. A ka ndonjë vërejtje për mua për shkak se falem aty?”

Kategoritë:

Mbresat