Dispozita e dërgimit të selamit te Pejgamberi (alejhis salatu ues selam) me ata që shkojnë në Medine?

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Komisioni i Përhershëm për Fetva, e teksti i saj është: “Cila është dispozita për dërgimin e selamit te Pejgamberi (alejhis salatu ues selam) me ata që shkojnë në Medinë?”.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë:

Mbresat