Si ta shijosh namazin?

Përshkrimi

Namazi është shtylla e fesë dhe kushti i dytë i Islamit. Allahu e ka bërë atë lidhje mes Tij dhe robërve të Tij dhe dallim mes Islamit dhe Kufrit. Gjithashtu namazi e ndalon robin nga çdo e keqe dhe e shëmtuar dhe e fisnikëron atë dhe veprën e tij. Programi: Si ta shijosh namazin? ofron këshilla, udhëzime dhe zgjidhje praktike në mënyrën më tërheqëse, që ta shijojmë namazin në formën më të mirë të mundshme.

Shkruani përgjegjësit të faqes