londi mankutoo lu

sondome dookuwoo

ñiŋ fudoo ka koyindiroo ke sondomokono baaroo lu le la aniŋ a la kummaayaa aniŋ a talaadaa lu aniŋ ka koyindiri ke a doo lu la.

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

m` be soolrig i la miiro la le