Ang mga kategorya

  • Tagalog

    PDF

    Pagsusuri : Nur Maguid

    Sa kabuuan ng pagkilos ng pagiging maalab ng Islam, wala ng ibang hihigit pa sa mga simbolo ng mga hangarin ng Muslim kundi ang maisagawa ang pagbabagong daan ng "Shari’ah" ang panuntunan ng buong pamumuhay na itinadhana ng Islam.