• Tagalog

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  Isang pagpapaliwanag sa mga isyu na kaugnay sa mga pagkain at ang kahalagahan ng pagkaalam sa Halal at Haram dito, at gaano kalaki ang epikto nito sa katugunan ng panalangin ng isang Muslim, kalakip ang paglilinaw sa mga kagandahang asal sa pagkain at inumin na siyang ipinag-uutos sa atin ng tunay na relihiyon (Islam). Gayundin naman na binibigyang linaw ng aklat na ito ang mga alituntunin ng mga kasuutan sa Islam kasama ang paglalahad sa ilang mga uri ng mga ipinagbabawal na mga kasuutan.

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Yusof Alaiden Butucan Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang Silk (seda) at ginto ay ipinahihintulot lamang sa mga kababaihan ng aking Ummah (pamayanan) subali’t ipinagbabawal sa mga kalalakihan