• Tagalog

  MP3

  Islamic Awareness Programmed ng Islamic Da’wah Council of The Philippines (DWDL Radio Station program)

 • Tagalog

  PDF

  Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay “Ang Pagpapalaki ng mga Bata” at ang pagkabigong mapalaki ang mga bata sa tamang pamamaraan. Ang mga bata ay may tiwala sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang ay may pananagutan sa pagtitiwalang ito..........

 • Tagalog

  PDF

  ang Islam ay nagturo sa kanyang mga tagasunod na tungkulin ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa wastong kaparaanan (gawi) sa pamamagitan ng pagtatanim sa kanilang (mga anak) puso ng binhi ng pananampalataya sa Allah(SWT) at sa Kanyang Kaisahan nang walang katambal....

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Yusof Alaiden Butucan Pagsusuri : Omar Taron

  Mga Gawaing Batay sa Sunnah at Kaugaliang Pang-Islam para sa Bagong Silang na Bata

 • Tagalog

  PDF