Ang mga kategorya

 • Tagalog

  PDF

  At isa sa Kanyang palatandaan (ayah) ay ito, na nilikha Niya mula sa inyong sarili ang (babae para) maging asawa upang sakaling inyong matagpuan ang katiwasayan (katahimikan) sa kanila. At Kanyang inilagay sa pagitan ninyo ang pagmamahal at awa. Katotohanan, sa mga ito, ay tunay na palatandaan para sa mga taong nag-iisip....

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Khalid Evaristo Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang kasuutang nagtatakip sa pribadong bahagi ng katawan ng isang babaing Muslim.

Mga kumento o puna