معلومات المواد باللغة العربية

Mga disenyo.

Ang bilang ng mga item: 4

 • Tagalog

  JPEG

  ANG KAHALAGAHAN NG PAG-AAYUNO SA ARAW NG ASHURA'

 • Tagalog

  PDF

  "Mga Palatuntunan sa Hajj: ito ay simpleng paglalarawan sa wikang tagalog, inihanda ni Sheikh Dr. Haitham Sarhan. Ito ay hakbang-hakbang na pagtuturo sa mga dapat malaman ng isang nagsasagawa ng Hajj. Ito ay upang magampanan ang haligi na ito ng ayon sa katuruan ni Propeta Muhammad ﷺ , na kanyang sinabi: ”Gayahin ninyo mula sa akin ang pagsasagawa ng ritwal”."

 • Tagalog

  JPEG

  Mahal na residente, Lubos ka naming hinihikayat na kung ika'y nakakaranas ng (lagnat, igsi ng paghinga o ubo) ay huwag kang magdalawang isip na pumunta sa malapit na pagamutan mapapubliko man ito o pribado upang makatanggap ng libreng pagpapagamot. Hindi kinakailangang magpakita ng iqama o patunay na ika'y residente, at wala ring kahit na anung kaparusahan para sa mga ilegal na residente.

 • Tagalog

  PNG

  Ang ibang trabaho ay ng virus ng mas mabilis