Ang mga kategorya

  • Tagalog

    JPEG

    Mahal na residente, Lubos ka naming hinihikayat na kung ika'y nakakaranas ng (lagnat, igsi ng paghinga o ubo) ay huwag kang magdalawang isip na pumunta sa malapit na pagamutan mapapubliko man ito o pribado upang makatanggap ng libreng pagpapagamot. Hindi kinakailangang magpakita ng iqama o patunay na ika'y residente, at wala ring kahit na anung kaparusahan para sa mga ilegal na residente.

  • Tagalog

    PNG

    Ang ibang trabaho ay ng virus ng mas mabilis

Mga kumento o puna