• PDF

  Autor : Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Prijevod : Seid Klica Revizija : Irfan Klica

  Ova knjiga sadrži objašnjenje velikog broja pitanja vezanih za hadždž, umru i zijaret u svjetlu Kur’ana i prakse Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

 • PDF

  Prijevod : Marko Vučković Revizija : Fejzo Radončić

  90 dokaza iz Biblije koji dokazuju da Isus ne može biti Bog

 • PDF

  Prijevod : Marko Vučković Revizija : Fejzo Radončić

  Odjeljenje za islamska pitanja iz Dubaija nedavno je objavilo knjigu u kojoj je 106 ljudi raznih nacionalnosti podijelilo svoje razloge prelaska (ili vraćanja) na islam. Država Ujedinjeni Arapski Emirati je vjerovatno jedna od svjetskih kulturoloških najraznovrsnijih zemalja na svijetu. Knjiga je posebna iz razloga što u sebi sadrži raznovrsnost i mnoštvo kultura i gledišta njenih pripadnika što je čini naročito interesantnom. Sretni smo što smo njihove razloge prenijeli vama!

 • PDF

  Kratka poslanica o akidi ehli sunneta po pitanju fadileta ehli bejta i njihovom položaju kroz kur’anske ajete i poslaničke hadise, kao i govore učenjaka.

 • PDF

  Dvadeset biblijskih učenja Isusa Krista koja su oživljenja u islamu

 • PDF

  Ova knjiga, komentar na djelo šejha Abdu-l-Aziz b. Baza, r.a., predstavlja poslanicu svakom pojedincu ovog ummeta, bez obzira radilo se o muškarcu ili ženi, učitelju ili učeniku. Knjiga sadrži glavne postavke vezane za islamsko vjerovanje, šerijatsko-pravna pitanja, kao i pojašnjenje načina ponašanja kojim bi se trebao okititi svaki musliman. U knjizi je sadržano sve ono što bi jednog muslimana trebalo zanimati, a vezano za vjerovanje, obrede i ponašanje. Komentar koji šejh Abdu-l-Аziz b. Davud El-Fajiz dao na ovu knjigu nije ni previše dug kako bi čitaoca umorio, niti je previše kratak. Cilj je da se ovim djelom i njegovim tumačenjem okoriste imami u džamijama, tako što će ga čitati svojim džematlijama, ili pak roditelji, odnosno studenti prenoseći ga širim masama. Svako pitanje je zasnovano na nekom od šerijatskih dokaza.

 • PDF

  Nauka o tevhidu (Allahovoj jednoći) je najčasnija i najvrijednija nauka. Od svih nauka, najveća dužnost je nju tražiti, jer putem nje upoznajemo Allaha, Njegova imena i svojstva, te prava koje On Uzvišeni ima kod Svojih robova. Tevhid je ključ koji otvara vrata ka Allahu i on je temelj svih Njegovih vjerozakona. Upravo zbog njegove važnosti, svi poslanici, bez izuzetka, pozivali su ka njemu. Allah Uzvišeni kaže: Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte! (Kur’an, Vjerovjesnici, ajet 25.) Ova knjižica koja je prevedena na bosanskom jeziku na jasan i lahak način objašnjava temelje islama i islamskog vjerovanja.

 • PDF

  Kada je riječ o svetim Pismima koje je Allah (slavljen i uzvišen je On) ljudima objavljivao, ljudi su se posebno trudili da ih očuvaju. Međutim, kao ishod, danas postoje drugačije verzije istih knjiga što ukazuje na neuspjeli pokušaj njihovog očuvanja. U ovoj maloj knjižici, pružićemo raznolike dokaze koji ukazuju da je Biblija, koja je objavljena Isusu, danas veoma izmijenjena.

 • PDF

  Ova knjiga sadrži korisni sažetak o najboljim, najuzvišenijim, najveličanstvenijim i najkorisnijim riječima – riječima tevhida (la ilahe illallah), o njihovoj vrijednosti, značenju, uvjetima i o onome što ih poništava.

 • DOC

  Ovaj kratki rad ima za cilj da edukuje muslimane i poduči ih vjerovanjima i idejama koje propagiraju zabludjele sekte, kako bi ih se sačuvali. Govor o ovome je posebno važan u današnjem vremenu kada je glas koji poziva zabludjelim idejama i vjerovanjima veoma raširen. Danas se, više nego ikada, knjige čiji autori pozivaju ka vjerovanju ši’ija dvanaestoimamija, šire na razne načine i zato postoji potreba da se ukaže na neispravnost njihovih ideja i ubjeđenja koja su tako dugo skrivali od javnosti ne štedeći pri tome trud.

 • Naučni vodič Bosanski

  PDF

  Autor : Abdul-Aziz es-Sedhan Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Autor u ovoj knjizi obrađuje razne propise, adabe, mudrosti, pouke i koristi vezane za sve oblasti islamskih nauka: akaid, fikh, hadis, zuhd, rekaik, adab i dr.

 • PDF

  Autor u ovom članku čitaoca uvodi u jednu od najbitnijih tema islamskog vjerovanja, a to je tevhidur-rububijje, ili vjerovanje u Allahovu jednoću u stvaranju. Temu obrađuje kroz sljedeće tačke: - Pojašnjenje definicije i značenja tevhidur-rububijeh - Allahove jednoće u gospodarenju; - Pojašnjenje značenja riječi: „Rabb“ - Gospodar; - Različiti naziv za ovu vrstu tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida; - Negiranje Allahovog gospodarstva; - Vrste Allahovog gospodarstva nad Njegovim robovima; - Tevhidur-rububijeh nije krajnji cilj u tevhidu; - Neki plodovi ovog tevhida i neke njegove koristi; - Šta je suprotno tevhidur-rubijeh? - Sekte koje su učinile širk u ovoj vrsti tevhida.

 • PDF

  Svako ko imalo vodi računa o nauci o islamskom vjerovanju – `akidi, zna koliko je bitan tevhidul-uluhijeh – vjerovanje u Allahovu jednoću u božanstvenosti. Taj tevhid se naziva i tevhidul-ibade - vjerovanje u Allahovo isključivo pravo da bude obožavan. Ibadet je cilj kojim je Allah zadovoljan za Svoje robove i to je vrhovni i najuzvišeniji cilj kojim se u konačnici ostvaruje Allahovo zadovoljstvo i Njega Uzvišenog ljubav. Zbog njega stvoreni Džennet i Džehennem, zbog njega je poveden džihad među vjernicima i nevjernicima, i zbog njega su objavljenje knjige i poslati poslanici. Zatim, ova vrsta tevhida je bio ono u što su pozivali svi poslanici i vjerovjesnici i oni koji su se zaputili njihovim stazama od učenjaka, da`ija i dobročinitelja. Naredne stranice će govoriti o tevhidul-uluhijjeh na osnovu slijedećih tačaka: - Definicija i pojašnjenje značenje tevhidul-uluhijeh; - Drugi nazivi za ovu vrstu tevhida; - Bitnost ove vrste tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida i njegovi ruknovi; - Pojašnjenje definicije `ibadeta jezički i šerijatski; - Razlika između `ibadeta i tevhidul-`ibadeta; - Kada `ibadet biva prihvaćen? - Važnost iskrenosti i slijeđenja Sunneta; - Ruknovi `ibadeta; - Koje treba da preovladava: nada ili strah? - Strah koji je obavezan i strah koji je pohvalan; - Vrste i oblici `ibadeta; - Obožavanje Allaha od strane stvorenja; - Blagodatii tevhidul-uluhijeh; - Razlozi zbog kojih se povećava tevhid u srcu; - Načini pozivanja u tevhidul-ulujijeh u časnom Kur`anu; - Povezanost tevhidul-uluhijeh sa tevhidur-rububijeh kroz časni Kur`an; - Šta je suprotno tevhidul-uluhijeh? - Sekte koje su učinile širk u tevhidul-uluhijeh.

 • PDF

  Autor : Ahmed b. Osman El-Mezjed Prijevod : Senad Muhić Revizija : Senad Crnkić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga, koju je autor pisao tri godine, je plod naučnih skupova na kojima je učestovao u Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Danskoj i Švedskoj, a cilj tih skupova bio je predstavljanje Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegova života.

 • PDF

  Ovo djelo nam daje veoma korisne smjernice za korišćenje interneta kojih se treba pridržavati svaki vjernik, kako bi ubirao korisne plodove interneta, a klonio se njegovih opasnosti.

 • PDF

  Autor : Usama b. Gurm el-Gamidi Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Ovo je knjiga koja nam govori o vrijednosti posjete bolesnika, ponašanju bolesnika, načinu posjete bolesnika, o propisima oporuke koju čovjek ostavlja iza sebe da se ispuni ako preseli, zatim nam govori o znakovima samrti, ponašanju onih koji prisustvuju nečijoj samrti, stvarima o kojima treba povesti računa prilikom smrtnog časa, zatim o znakovima smrti, šta je propisano prisutnima nakon što osoba preseli, postupcima koji su zabranjeni bližoj rodbini preminulog, znakovima lijepog i lošeg završetka, zatim o propisima gasuljenja i umotavanja u ćefine, propisima vezanim za dženaze namaz, i za nošenje i ukopavanje mejta, zatim o propisima vezanim za posjetu mezarima. Pri tom je svako poglavlje propraćeno korisnim fetvama savremenih učenjaka vezanim za to poglavlje.

 • PDF

  Autor : Nadži b. Ibrahim el Arfedž Prijevod : Ersan Grahovac Revizija : Senad Muhić Revizija : Hakija Kanurić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga je, prije svega, posvećena sljedbenicima Knjige, pozivajući ih na okupljanje oko zajedničke riječi – monoteizma, i raspravljajući o pitanjima kao što su: 1. Kakva je priroda Boga u kršćanstvu? 2. Da li je Bog jedan ili trojica? 3. Da li je Isus isto što i Bog? 4. Da li je Isus Bog ili dio Boga? 5. Da li je Isus sin čovječiji ili sin Božiji? 6. Ko je Isus?

 • PDF

  Autor : Nadži b. Ibrahim el Arfedž Prijevod : Senad Muhić Revizija : Hakija Kanurić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga govori o jedinstvenoj poruci monoteizma kojom su svi vjerovjesnici pozivali svoje narode, noseći je kroz historiju, od vremena Adema, alejhisselam, sve do Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

 • PDF

  Autor : Salih b. Fevzan el-Fevzan Prijevod : Senad Muhić Revizija : Hakija Kanurić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga govori o propisima vezanim za odnos muslimana prema nemuslimanima u ratu i miru, objašnjavajući univerzalne principe kojih se musliman treba pridržavati u svom ophođenju prema nevjernicima, pozivanju u islam i predstavljanju islama drugima.

 • PDF

  Ova knjiga sažeto govori o značenju tevhida, njegovim vrstama, fadiletima, zatim o uslovima njegovog prihvatanja i stubovima na kojima on počiva, o stvarima koje te stubove ruše, te onome što spoznaja tevhida iziskuje.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje