Naučna klasifikacija

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muharem Štulanović Revizija : Sedad Mandžuka

  Vehabije je ime koje se pripisuje da’vi šejha Muhameda b. Abdulvehaba, rahimehullah, s ciljem odbijanja i odstranjivanja ljudi od nje. Ova da’va nije nova vjera niti novi mezheb kako to neki vele. Zbog toga vam predstavljamo ovo predavanje u nadi da će do vas doći istina a da oni koji ne znaju, da će isplivati iz mora svojih šubhi.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava zašto je u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama, aktuelna tema o vehbizmu i tzv. vehabijama.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava šta danas kod ljudi predstavlja pojam vehabizam.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Vehabije je ime koje se pripisuje da’vi šejha Muhameda b. Abdulvehaba, rahimehullah, s ciljem odbijanja i odstranjivanja ljudi od nje. Ova da’va nije nova vjera niti novi mezheb kako to neki vele. Zbog toga vam predstavljamo ovo predavanje u nadi da će do vas doći istina a da oni koji ne znaju, da će isplivati iz mora svojih šubhi.

 • Bosanski

  DOC

  Upoznaj našu braću muslimane koje mnogi nepravedno i bez osnove nazivaju vehabijama.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje