Categorieën

 • Nederlands

  PDF

  Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

 • Nederlands

  PDF

  De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden. Verder nuttige informatie over de Ramadan vind je in dit artikel.

 • Nederlands

  PDF

  Het hoort bij de natuurlijke aanleg van de mens dat hij fouten maakt en zonden pleegt. Om deze reden heeft Allah een aantal kansen aan de mens verleend om zich te zuiveren van deze zonden en om terug te keren naar Allah de Verhevene. Een van deze kansen is de komst van de heilige maand Ramadaan, welke geldt als een grote mogelijkheid om je zonden kwijt te schelden.

 • Nederlands

  PDF

  De gezegende maand Ramadaan. Deze edele maand waarin Allah - de Allerhoogste - Zijn dienaren begunstigt met de verschillende soorten gunsten. Hij verheft de graden van de vastenden, vergeeft hun zonden en eert hen met de verschillende soorten goedheden en gunsten.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel zijn wijsheden verzameld van de grote geleerde Ibn al Qayyim al-Jawziyyah (Geb. 691 / 1292 n. Chr. ) uit verschillende boeken die hij geschreven heeft.

 • Nederlands

  PDF

  De mensen zijn met betrekking tot de komst van deze maand verdeeld. Onder hen is er de handelaar die verheugd is met de komst van deze maand…..

 • Nederlands

  PDF

  Wat is de islamitische betekenis van vasten? Het is de onthouding van eten, drinken, en seksuele gemeenschap. Maar het is ook en vooral onthouding van slecht gedrag, van daden en woorden die andere mensen schaden. Maimunah van der Heide wil achterhalen wat de wijsheid achter het vasten is. Haar conclusie is dat we ons gedrag moeten verbeteren - en dat is iets minder gemakkelijk.

Beoordelingen