Naučna klasifikacija

 • Bosanski
  video-shot

  PDF

  Život savremenog čovjeka je ispunjen obavezama, ali prazan od smisla i istinske sreće. Ovaj letak nam govori o tome šta je istinska sreća, i kako je postići na ovom svijetu i na Ahiretu u vječnosti.

 • Bosanski
  video-shot

  PDF

  U duši svakog čovjeka je usađena žeđ za vječnom i savršenom srećom, i ta žeđ nam ukazuje na njeno postojanje, kao što nam žeđ za vodom ukazuje na postojanje vode makar je ne vidjeli. Međutim, mnogi ljudi su izgubili tu sreću na pravom mjestu – Ahiretu, tražeći je na pogrešnom mjestu – dunjaluku. Ovaj letak nam govori o pravom mjestu vječne i istinske sreće, koje je Allah za vjernike pripremio, i opisuje nam njegove ljepote radi buđenja čežnje u dušama za Džennetom i podsticanja na rad za stizanje do njega.

 • Bosanski
  video-shot

  PDF

  Ljudi su prirodno naklonjeni da idu za pravdom, da čeznu za njom, da je vole i da je traže, te da nastoje da je ostvare. Ali i pored svega toga, pravda na ovom svijetu nije zadovoljena. Ako fizička žeđ za vodom ukazuje na postojanje vode, onda duševna žeđ za pravdom ukazuje na postojanje te pravde. Međutim, ako apsolutna pravda ne postoji na ovom svijetu, onda mora doći dan i čas kada će mjerila pravde biti uspostavljena, kada će računi biti polagani i poravnati. Allah će nakon toga Svojom pravdom neke ljude uvesti u Džehennem, shodno njihovim djelima, a Svojom milošću neke uvesti u Džennet. Ovaj letak nam govori o vječnoj kazni u Džehennemu, njegovoj veličini, žestini njegove vatre, hrani, piću i odjeći njegovih stanovnika, vrsta njihove patnje i njihovom duševnom stanju.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje