londi mankutoo lu

تعريب عناوين المواد

seedeyaa ko Muhammadu mu Ala la kiilaa le ti

a konokofeŋo lu kontoo lu: 1

m` be soolrig i la miiro la le