Walandaw kilayoro

 • video-shot

  Djaka - 2 Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Djaka Be Bo Nafolo Miw Na, Djaka Be Bo Nafolo Miw Na O hakew.

 • video-shot

  Djaka - 1 Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Djaka Fusamantiyaw, Djaka ye silameya Djo se doye, Djaka Be Nafolo Barika, Djaka Be Nafolo la danka, Djaka Be Bologeleya Furake, Djaka Be Mokow Fara gnokon kan, Djaka Be Moko kisi Tasuma man, Djaka Be Findjukuw Bali, Djaka Be bo finmiw Na.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na