Kategori ilmiyah

 • PDF

  Khutbah jumat yang menjelaskan tentang sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dan kasih sayang-Nya meliputi semua makhluknya sebagaimana juga bahwa kasih sayang-Nya mendahului kemurkaan-Nya.

 • PDF

  Jujur termasuk sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Dusta adalah sifat orang munafiq dan membawa kepada neraka.

 • PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad bin Shaleh Al Munajjid

  Dalam buku ini, dikumpulkan dari petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan metode beliau dalam bergaul bersama orang yang baru masuk islam, semoga da'i dan mad'u mendapat manfaat dalam buku ini dan menjadi sebab kekuatan dalam agama.

 • PDF

  Di antara perkara yang dianjurkan oleh syari’at adalah mendamaikan antara pihak dan kelompok yang bertikai, keutamaannya tidak mengalahkan keutamaan shalat dan puasa, bahkan boleh berbohong dalam rangka mempererat hubungan antara saudara.

 • Menunaikan Amanah Indonesia

  PDF

  Menunaikan amanah wajib, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah dengan bertauhid dan hak-hak yang berhungan degan manusia dengan tidak berdusata dan menipu dan lain-lain

 • PDF

  Iman Yang Paling Utama: Sabar dan Toleran: Penjelasan sekitar hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ditanya: Imam apakah yang paling utama? Beliau menjawab: 'Sabar dan toleran.'

 • PDF

  Pengarang, Penulis : Ahmad bin Ali bin Shalih Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

  Dengan senang hati kami sajikan sekelumit kisah salafussoleh (generasi awal Islam) dalam wara. Agar menjadi pemicu dalam meneladani dan berjalan di atas jalan mereka di zaman sekarang ini, zaman yang penuh godaan dan kemungkaran; buah kerancuan dan hawa nafsu. Kini pemahaman menjadi terbalik. Mereka yang wara, menjauhi perkara haram dan samar-samar dianggap lugu, tidak tahu kebaikan diri, tidak sempurna akalnya serta gelaran lain yang kita dengar dari waktu ke waktu dari mereka yang hatinya telah diresapi oleh cinta dunia dan mengendus-endus dibalik kelezatannya.

 • Amanah Indonesia

  PDF

  Amanah adalah sifat mulia yang dengannya Allah SWT mensifati para Nabi dan para hamba -Nya yang beriman. Dan menyia-nyiakan amanah termasuk kemunafikan. Dia mencakup segala hal, baik amanah dalam urusan agama, kehormatan, harta, jabatan, anggota badan dan lain-lain.

 • Wara’ Indonesia

  PDF

  Di antara sifat terpuji adalah sifat wara’, yaitu sikap menahan diri dari perkara yang membahayakan, seperti meninggalkan perkara yang samar dalam hukum dan hekekatnya. Sikap wara’ mencakup wara’ dalam memandang, berbicara, memakan, mendengar, urusan syahwat, serta jual beli.Dan barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah SWT maka Dia akan menggantikan baginya yang lebih baik darinya.

 • Akhlak Mulia Indonesia

  PDF

  Memberikan motivasi agar berakhlak baik, serta memaparkan kemuliaan akhlak Nabi saw., juga membeberkan beberapa ciri husnul khuluq (akhlak mulia), beserta contoh deskripsinya.

 • Sifat Malu Indonesia

  PDF

  Makalah ini menjelaskan tentang keutamaan sifat malu yang merupakan salah satu tanda keimanan. Sifat malu yang dimiliki seorang muslim akan menjauhkannya dari kemaksiatan dan membuatnya selalu berusaha menunaikan hak-hak orang lain.

 • Akhlak yang Mulia Indonesia

  PDF

  Makalah ini menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, karena ia merupakan salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hamba-Nya, akhlak yang mulia merupakan salah satu penyebab terbesar yang akan memasukan seseorang kedalam surga-Nya.

 • Pemurah Indonesia

  PDF

  Ada keterkaitan kuat di antara iman dan karam, dan gambaran karam yang tertinggi adalah karam orang miskin. Orang yang pemurah dicintai Allah dan dekat dengan-Nya, serta disukai masyarakat. Pelit adalah penyakit hati dan terdapat keterkaitan di antara sifat pelit dan penakut, pelit tersebut sifat yang membinasakan di dunia dan akhirat.

 • Terus Terang Indonesia

  PDF

  Menjelaskan pengertian sharahah secara etimologi dan terminologi, perbedaan di antara mudarah dan mudahanah secara jelas. Lalu menyebutkan beberapa contoh sikap terus terang para sahabat terhadap Rasulullah, lalu menjelaskan beberapa manfaat sifat terus terang, seperti meninggikan kedudukannya, membersihkan jika kedua belah pihak, dan menghilangkan sifat nifaq. Sebaliknya, tidak terus terang bisa memunculkan sikap nifaq dan kepura-puraan.

 • Amanah Indonesia

  PDF

  Menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan amanah di semua aspek kehidupan, amanah sifat para rasul, para dai, dan orang yang beriman. Juga menjelaskan larangan bersifat khianat yang merupakan salah satu tanda nifak, penyebab kehinaan dan kenistaan. Dan menjelaskan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah disia-siakannya amanah.

 • PDF

  Tulisan ini berisi tentang anjuran untuk menutupi aib orang yang tidak berkaitan dengan kelayakan dalam memegang amanah.

 • PDF

  Rasulullah sangat menekankan pentingnya menghormati orang lain, terutama para para ulama, penuntut ilmu, dan generasi terdahulu dalam kebaikan. Juga ditekankan menghormati siapapun yang telah berbuat baik kepada kita dan setiap mukmin berhak untuk mendapatkan penghormatan.

 • Keberanian Indonesia

  PDF

  Persoalan agama tidak tegak kecuali dengan keberanian. Tidak mungkin berpegang kepada orang-orang yang mengurus kepentingan pribagi dan orang-orang munafik. Sikap Penakut adalah seburuk-buruk sifat laki-laki. Nabi adalah manusia paling baik, paling berani, dan paling pemurah.

 • Rasa Malu Indonesia

  PDF

  Sifat haya (malu) adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan perbuatan buruk dan bukan termasuk haya tidak mau belajar atau menuntut hak. Haya merupakan benteng dari terjerumus dalam perbuatan maksiat, dan gambaran haya tertinggi adalah beradab bersama terhadap Allah dan haya` adalah wasiat kenabian yang pertama.

 • PDF

  Pengarang, Penulis : Hikmat Basyir Yasin

  Sebagian manusia yang tidak mengenal hakikat agama ini mengira bahwa Islam tidak mengenal maaf dan toleransi. Ia datang dengan sikap keras, ekstrem, karena mereka tidak mencari hakikat sebenarnya dari sumber sumbernya yang asli. Mereka hanya mendengar dari isu isu dan dusta dusta dari orang orang yang menyimpang dan merusak, yang menyembah syahwat, menelusuri lorong syubhat lewat berbagai sarana informasi. Karena itulah saya menulis riset ini untuk menjelaskan kebenaran dan menolak kebatilan, berdasarkan dalil dalil yang kuat dan hakikat yang bertutur lewat al-Qur`an dan sunnah ucapan dan perbuatan, serta sejaran yang murni.

Tanggapan anda