معلومات المواد باللغة العربية

Jumlah Item: 1

  • Indonesia

    PDF

    Pengarang, Penulis : Turki bin Ibrahim al-Khunaizan

    Penulis buku ini menghimpun beberapa tema penting yang mesti diketahui oleh setiap muslim dalam urusan agamanya. Tema-tema tersebut ditulis dengan bahasa yang mudah dan menarik agar dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Penulis kemudian membagi tema-tema tersebut ke dalam pertemuan-pertemuan atau majlis-majlis singkat agar mudah dipelajari dan diajarkan. Buku diharapkan menghadirkan manfaat bagi segenap kalangan kaum muslimin: Keluarga muslim dapat menjadikan buku ini dibahas dalam pertemuan rutin, seperti buku-buku bermanfaat lainnya. Seorang imam masjid dapat menyampaikan isi buku ini kepada jamaah masjid setelah shalat. Seorang dai juga dapat menyampaikannya dalam kultum maupun kajian kepada masyarakat. Seorang guru di ruang kelasnya dapat memilih dari tema-tema penting dari buku ini untuk dijelaskan kepada siswa untuk menguatkan pemahaman agama mereka. Begitu juga situs, radio maupun akun-akun media sosial dapat menjadikannya serial bermanfaat, baik visual maupun audio. Setiap muslim dan muslimah juga dapat membacanya, baik secara pribadi maupun bersama teman-teman dan kerabat. Dan bentuk-bentuk lainnya dari cara mengambil manfaat dari buku ini.