معلومات المواد باللغة العربية

Jumlah Item: 2

  • Indonesia

    PDF

    Sungguh orang yang memperhatikan keadaan kelompok-kelompok dari umat ini akan terheran-terheran ketika melihat kebenaran apa yang dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Ada sekelompok orang di negeri Islam yang beranggapan sial dengan sebagian waktu seperti pada bulan Shafar, mereka tidak melangsungkan akad nikah dan tidak melakukan perjalanan karena menganggap sial bulan tersebut.

  • Indonesia

    PDF

    Risalah ini membahas: Bulan Shafar di masa bangsa Arab Jahiliah, tuntunan syari’at yang menyelisihi umat Jahiliah di bulan Shafar, bid’ah-bid’ah serta keyakinan yang salah dari orang-orang yang mengaku Islam mengenai bulan Shafar, peperangan dan kejadian-kejadian penting semasa hidup Nabi pada bulan ini serta hadits-hadits palsu yang beredar mengenai bulan Shafar.