Kategori ilmiyah

 • PDF

  Terjemah : Mohammad Syaifandi

  Buku ini menjelaskan tentang agama yang penuh rahmat dan adil bagi seluruh alam dan seisinya, yaitu agama Islam yang Allah ridhoi.

 • PDF

  Makalah ini membahas tentang salah satu akhlak salafus shalih, yaitu berbuat baik kepada teman teman dan handai taulan. Diceritakan dalam makalah ini bagaimana Abdullah bin Mubarak memberikan nafkah untuk para sahabatnya dari Marwu dalam melaksanakan ibadah haji, Lebih dari itu, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ‘anhu membantu orang orang di sekitarnya di saat safar, termasuk para bekas budaknya. Padahal semestinya merekalah yang melayani sang Amirul Mukminin dan seorang sahabat utama. Demikian pula cerita Abu Muhammad al-Maruzi dan Amir bin Abdullah at-Tamimy.

 • PDF

  Makalah ini membahas tentang hukum hukum berinteraksi bersama non muslim. Tulisan ini diawali penjelasan bahwa pada awalnya umat manusia adalah bertauhid, mengesakan Allah ta’ala dalam ibadah hingga muncul kesyirikan, lalu diutus para rasul. Maka hubungan pertama bersama non muslim adalah berdakwah, lalu diteruskan dengan membagi para non muslim, ada yang boleh dipertangi ada yang tidak...dan seterusnya sesuai tuntunan al-Qur`an dan sunnah menurut pemahaman dan praktik yang dilakukan para salafus shalih. Wallahu A’lam.

 • PDF

  Kata ma’af menjadi barang langka saat ini, dikala manusia semakin terjerembab pada kehidupan metropolis, semua serba ingin di hormati oleh orang lain, sehingga mudah bersitegang antar sesama. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui akan keutamaan mema’afkan orang agar mampu memotivasi kita melakukannya, maka didalam risalah ini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui keutamaannya……

 • PDF

  Tahukah kita, bahwa penduduk surga yang pertama kali memasukinya adalah dari kalangan fuqoro. Dan penghuni surga terbanyak ialah orang miskin? Adakah setelah ini kita masih menyibukan dunia yang akan kita tinggalkan dan menghambat perjalanan mulus ke dalam surga? Untuk lebih jelasnya, maka didalam risalah ini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui hakekatnya……

 • PDF

  Tidaklah kelembutan diletakan pada suatu perkara melainkan akan menghiasinya, demikian pula bila dicabut dari suatu perkara niscaya akan merusaknya. Lembut adalah sifat sejati bagi seorang mukmin, tidak kasar apalagi buruk perangai. Sebagai tambahan, maka didalam risalah ini kita diajak oleh penulis untuk mengetahui secara rinci ganjaran sifat ini……

 • PDF

  Dalam makalah ini penulis berusaha memaparkan peran besar akhlak mulia dalam meredam kebencian masyarakat terhadap pengusung kebenaran, bahkan dalam menarik mereka untuk mengikuti kebenaran tersebut.

 • PDF

  Suka membantu, barangkali untuk saat ini sudah mulai musnah disebabkan gaya hidup metropolis yang serba cuek. Sehingga budaya baik ini hilang secara pelan ditelan peradaban. Untuk membantu kita menumbuhkan kembali tentunya dibutuhkan motivasi ke arah sana. Nah, didalam risalah ini barangkali solusinya.

 • PDF

  Dalam risalah ini penulis berusaha mengkaji makna firman Allah ta’ala dalam surat al-Anfaal yang menjelas beberapa sifat seorang mukmin ideal. Diantaranya jika dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar….

 • MP3

  Ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al Badr tentang Saling Menasehati Dengan Kasih Sayang, karena wajib bagi setiap muslim untuk saling manyayangi dan mengasihi diantara mereka karena itu sifat ahli surga …..

 • PDF

  Setiap orang pasti pernah merasakan kesedihan, apalagi pasca tertimpa musbih, maka dalam buku ini dijelaskan apa sikap kita yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang tertimpa musbih, seberapa besar perhatian dan anjuran Islam dalam masalah ini, serta efek positfi dari salah satu akhlak mulia ini, serta sarana untuk bisa melakukannya, semuanya ada dalam buku ini.

 • PDF

  Berterimakasih kepada orang lain yang telah berbuat baik merupakan perbuatan yang terpuji, sebagaimana di contoh kan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Dan juga sangat di anjurkan dalam ajaran islam untuk membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, sebagai mana dalam islam di jelaskan bahwa memberi lebih baik dari pada orang yang menerima….

 • PDF

  Apa balasan memenuhi janji dan apa balasan melanggarnya?

 • video-shot

  Serangkaian Etika Indonesia

  Penceramah : Abdullah Haidar

 • PDF

  Khutbah jumat yang menjelaskan tentang sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dan kasih sayang-Nya meliputi semua makhluknya sebagaimana juga bahwa kasih sayang-Nya mendahului kemurkaan-Nya.

 • PDF

  Jujur termasuk sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Dusta adalah sifat orang munafiq dan membawa kepada neraka.

 • PDF

  Di antara perkara yang dianjurkan oleh syari’at adalah mendamaikan antara pihak dan kelompok yang bertikai, keutamaannya tidak mengalahkan keutamaan shalat dan puasa, bahkan boleh berbohong dalam rangka mempererat hubungan antara saudara.

 • Menunaikan Amanah Indonesia

  PDF

  Menunaikan amanah wajib, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah dengan bertauhid dan hak-hak yang berhungan degan manusia dengan tidak berdusata dan menipu dan lain-lain

 • PDF

  Pengarang, Penulis : Ahmad bin Ali bin Shalih Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

  Dengan senang hati kami sajikan sekelumit kisah salafussoleh (generasi awal Islam) dalam wara. Agar menjadi pemicu dalam meneladani dan berjalan di atas jalan mereka di zaman sekarang ini, zaman yang penuh godaan dan kemungkaran; buah kerancuan dan hawa nafsu. Kini pemahaman menjadi terbalik. Mereka yang wara, menjauhi perkara haram dan samar-samar dianggap lugu, tidak tahu kebaikan diri, tidak sempurna akalnya serta gelaran lain yang kita dengar dari waktu ke waktu dari mereka yang hatinya telah diresapi oleh cinta dunia dan mengendus-endus dibalik kelezatannya.

 • Amanah Indonesia

  PDF

  Amanah adalah sifat mulia yang dengannya Allah SWT mensifati para Nabi dan para hamba -Nya yang beriman. Dan menyia-nyiakan amanah termasuk kemunafikan. Dia mencakup segala hal, baik amanah dalam urusan agama, kehormatan, harta, jabatan, anggota badan dan lain-lain.

Halaman : 2 - Dari : 1
Tanggapan anda