Kategori ilmiyah

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Indonesia
  video-shot

  MP4

  Rekaman Daurah 2 Hari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadhrami -hafizhahullah-. Daurah membahas sebuah kitab yang berjudul “Al-Ushul Ats-Tsalatsah” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini berisi penjelasan tuntas terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap insan di dalam kuburnya. Siapa yang dapat menjawabnya maka dia akan berada pada awal kenikmatan abadi, adapun yang tidak dapat menjawabnya maka siksa yang pedih yang akan menanti..….

 • Arab

  MP3

  Penjelasan kitab Lam'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Quddamah, yaitu beberapa risalah penting dalam merealisasikan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Penulis memulai dengan penjelasan masalah Rububiyah, lalu aqidah Ahlussunnah pada sifat Allah Ta'ala dan berbagai masalah aqidah penting lainnya yang mesti diketahui setiap muslim

 • Arab

  MP3

  Kitab ini dipandang termasuk kitab terpenting Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam bab aqidah. Pengarang menulis kepada sebagian Qadhi Wasith, di mana ia menjelaskan bahwa ia diminta untuk menulis tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan pada dasar dasar mereka, maka ia menulis risalah yang agung ini.

 • Arab

  MP3

  Buku ini merupakan satu risalah penting dalam i'tiqah yang ditulis oleh Syaikhul Islam sebagai jawaban terhadap penanya dari penduduk Tadmur. Buku ini membicarakan dua dasar penting dalam agama, yaitu Tauhidullah dan sifat-Nya, dan kedudukan Syara' dan Qadar...

 • Arab

  MP3

  Buku ini adalah sebuah risalah penting dalam i'tiqad, Syaikhul Islam menulisnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan Ahli Hamaah tentang sifat sifat Allah swt. beliau berbicara tentang sifat dan itiqah Ahlus Sunnah padanya.

 • Arab

  MP3

  Kitab ini menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah menurut mazhab para fuqaha, karya Abu Ja'far ath-Thahawy.

 • Arab

  MP3

  Kitab ini menjelaskan tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara umum.

 • Arab

  PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad At-Tamimi

  Sebuah risalah singkat yang ditulis oleh imam Muhammad bin Abdul Wahab, mengandung kaedah kaedah tauhid dan kaedah kaedah syirik, syafaat yang ditetapkan dan ditolak.

 • Arab

  MP3

  Rekaman bacaan qashidah al-Qaridhul Mubdi Nuzhumil Qawaidil Arba', ia adalah karya Syaikh al-Ushaimy. Ia membentuk qashidah atas Kaidah Empat karya Imam pembaharu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah.

 • Arab

  MP3

  Penjelasan kitab Kasyf Syubuhat karya Imam pembaharu Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullah-. Kitab ini merupakan jawaban terhadap berbagai syubhat yang dilontarkan sebagian orang yang dipandang sebagai ulama di zaman Syaikh. Beliau mengumpulkan berbagai syubhat ini lalu memberikan jawaban dengan kitab.

 • Arab

  MP3

  Rekaman penjelasan Kitab Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab ini mengadung penjelasan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan dalil dari al-Qur`an dan sunnah. Syaikh menjelaskan di dalamnya tentang tauhid dan keutamaannya, yang menafikannya berupa syirik besar, atau menafikan kesempurnaannya berupa syirik kecil dan bid'ah.

 • Arab

  MP3

  Rekaman penjelasan kitab 'Aqidah Wasithiyah' karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah-. Kitab ini termasuk kitab paling lengkap tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah kendati ringkas kata katanya.

 • Arab

  MP3

  Rekaman penjelasan risalah Tsalalatu Ushul dan dalil dalilnya karya Imam pembaharu Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah-. Risalah ini mencakup dasar dasar agama yang wajib dipelajari setiap muslim, jenis jenis ibadah diperintahkan Allah ta'ala, hamba mengenal Rabb-nya, tingkatan agama dan rukun setiap tingkatan, dan mengenal nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Halaman : 2 - Dari : 1
Tanggapan anda