Utunzi wa kielimu

 • Kiswahili

  DOCX

  Njia zinazo saidia kuthibiti katika Dini ya Mwenyezi Mungu

 • Kiswahili

  PDF

  Kuutembelea Msikiti Ntukufu Wa Mtume Na Baadhi Ya Tanbihi Na Muongozo Kwa Mwenye Kuutembelea

 • Kiswahili

  JPG

  Mwandishi : Salah Mohammed Budair

  Hii ni Risala kwa ufupi ikibainisha mambo amabyo yanayo pasa kwa Mwanadamu kujifunza na kuyaamini, katika mambo ya Tawhidi na misingi ya dini na baadhi ya mambo ambayo yanayo ambatana nayo, ambayo yamechukuliwa kutoka katika vitabu vya itikadi za maimamu wanne: Imamu Abuu Hanifa na Imamu Maliki na Shafy na Imamu Ahmad Bin Hambal na wafuasi wao Mwenyezi Mungu awarehemu na wale walio jikusanya katika itikadi ya Ahlusunnahh waljamaa na hawakuhitalafiana.

 • Kiswahili

  PDF

  Kitabu hii kinaelezea sifa ya swala ya mtume (s.a.w). na jinsi ya kutawadha, kitabu hiki nizawadi kwa waislam wote wanaotaka kumuiga mtume (s.a.w) katika swala na udhu.

 • Kitigrinya

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu kimefanyiwa tarjama kwa lugha ya Tijrina kinasherehesha kwa ufupi Dini ya Uislamu, na kwamba ndio dini sahihi, Allah hakubali dini nyingine tofauti na Uislamu.

 • Kiswahili

  PDF

  Mada hii inazunguzia namna ya kujikinga kutokana na shetani na hatari ya kujikikinga kwa asiyekua Allah.

 • Norway

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu kizuri sana kinawafaa wasiokua waislamu wanaopenda kuangalia dalili na kutumia akili safi katika kutafuta Dini sahihi.

 • Hungarian

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu hiki chazungumzia: Maana ya Uislamu kwa ufupi, na kwamba ndio dini sahihi Mungu hakubali tofauti na Uislamu, na kuelezea dini nyingine na vyanzo vyake na ubatilifu wake, Uhakika wa Nabii Issa na Mama yake (s.a.w), Uislamu ni dini ya Ulimwengu mzima na hikima ya kuumbwa Majini na Binaadamu.

 • Bengali

  PDF

  Mambo yenye thamani katika mazuri ya Uislamu: kuelezea baadhi ya mema ya Uislamu, na umuhimu wa kuzungumzia mada hii.

 • Kitigrinya

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu hiki kinasherehesha kwa ufupi Dini ya Uislamu, na kwamba ndio dini sahihi, Allah hakubali dini nyingine tofauti na Uislamu. na kutaja dini nyingine pia kubainisha ubatili wake. Uhakika wa Issa na Mama yake (s.a.w), Uislamu ni Dini yakimataifa, na hikma ya kuumbwa viumbe.

 • Kiswahili
 • Kiswahili

  PDF

  TAFSIRI YA SHEMU YA KUMI YA MWISHO YA QUR’ANI TUKUFU

 • Kifaransa

  DOC

  Mwandishi : Bilal Philips

  Dini sahihi: Kitabu kizuri sana kwa wale wanaotafuta haki, kitabu kinatwaongoza watafiti ktk njia sahihi, na kinaelezea kutafakari juu ya uhakika wa Dini, na kuelezea uhusiano kati ya Mola na Viumbe.

 • Yoruba

  DOC

  Mwandishi : Bilal Philips

  kitabu hiki kinazungumzia dini ya uislamu kwa ufupi, na kwamba ndio dini ilio sahihi na Mwenyezi Mungu hakubali dini tofauti na hiyo, kuonyesha dini na misingi mingine na kuonyesha ubatili wake, ukweli wa nabii Issa na Mama yake (s.a.w), ulimwengu wa dini ya kiislamu na hikima ya kuumbwa majini ni watu.

 • Bulgarian

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  kitabu kizuri kinawahusu wasiokuwa waislamu ambao wanajihimiza kuangalia dalili na falsafa sahihi kwaajili ya kutafuta dini ilio sahihi.

 • Sinhalese

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Dini sahihi: Kitabu kizuri sana kwa wale wenye kutafuta haki, ni muongozo kwa wenye kutafuta njia sahihi, kinaelezea kufikiria mambo ya Dini, na kinaelezea uhusiano kati ya Mungu na kiumbe.

 • Kiswahili

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Yaliyomo: • Dini Ya Kweli Ya Mwenyezi Mungu Ni Ipi? • Jina La Dini • Mwenyezi Mungu Na Uumbaji • Ujumbe Wa Dini Za Uwongo • Dini Ya Mwenyezi Mungu Ni Ya Ulimwengu Mzima • Kumtambua Mwenyezi Mungu. • Dalili Za Mwenyezi Mungu. • Hitimisho

 • Kijapani

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu hiki: ni sherehe kwa ufupi kuhusu dini ya Uislamu, na kwamba ndiyo dini sahihi hatokubali Mwenyezi Mungu dini nyingine tofauti na hiyo. kaelezea dini nyingine na misingi yake na ubatili wake. uhakika wa Issa na Mama yake (s.a.w). Uislamu ni dini ya Ulimwengu mzima na hikma ya kuumbwa Majini na Binadamu.

 • Romanian

  PDF

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu hiki kinasherehesha kwa ufupi Dini ya Uislamu, na kwamba ndio dini sahihi, Allah hakubali dini nyingine tofauti na Uislamu. na kutaja dini nyingine pia kubainisha ubatili wake. Uhakika wa Issa na Mama yake (s.a.w), Uislamu ni Dini yakimataifa, na hikma ya kuumbwa viumbe.

 • Polish

  DOC

  Mwandishi : Bilal Philips

  Kitabu hiki chazungumzia maana ya dini ya uislamu kwa ufupi, na kwamba ndio dini sahihi Allah hakubali dini kinyume na hiyo, akaelezea dini nyingine na kuonyesha ubatili wake, na ukweli kuhusu Issa na Mama yake (s.a.w), na Uislamu ni dini ya ulimwengu mzima, na hikma ya kuumbwa majini na binadamu.

Ukurasa : 114 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu