หนังสือ

จำนวนเนื้อหา: 118

 • PDF

  การดะอฺวะฮฺไปสู่วิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธาเพียงอย่างเดียว ตามที่หลายต่อหลายคนเข้าใจกัน –แม้ว่าหลักยึดมั่นศรัทธานั้นคือหลักการสำคัญประการแรกและมีความสำคัญมากที่สุดก็ตาม- ซึ่งที่จริงแล้วเราต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในทุกแง่มุมของศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้ ไม่ว่าจะในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธา หลักบัญญัติต่างๆ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และอื่นจากนี้ เพราะวิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺที่เรากำลังเรียกร้องผู้คนไปสู่มันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่มีอยู่ในสมองเพียงอย่างเดียว แต่มันได้หมายรวมถึงวิถีของพวกเขาทั้งในเรื่องอะกีดะฮฺ ความคิด อุปนิสัย และจริยธรรมอันดีงามทั้งหลาย ใช่แต่เท่านั้นยังหมายรวมถึงทุกคำพูดและการกระทำต่างๆ อีกด้วย

 • PDF

  หนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของทฤษฎีวิวัฒนาการที่คิดค้นโดยชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นการวิพากษ์เชิงวิชาการที่อ้างอิงจากความเห็นของนักวิชาการในแขนงต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งตอบโต้ข้อสรุปของทฤษฎีนี้ซึ่งปฏิเสธพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากแวดวงของนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันเอง

 • PDF

  ความสุข คือ จุดหมายที่ทุกชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้แสวงหาเพื่อให้ได้รับมันมา มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลาก็ตาม ต่างเสาะแสวงหาสาเหตุแห่งความสุข พวกเขายอมทุ่มเทกำลังอย่างเหน็ดเหนื่อย ในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดสน ความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในมือคุณขณะนี้ อาจจะเปิดประตูให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริง และอาจจะเป็นตัวชักจูงคุณสู่ความผ่อนคลายทางจิตวิญญาณ และความสงบสุขุมที่สมบูรณ์ ก็เป็นได้

 • PDF

  ภัยประการหนึ่งที่กำลังปะทุด้วยเปลวอันเร่าร้อน และโหมกระหน่ำด้วยหมอกควันที่ปกคลุมทั่วหัวระแหงในโลกอิสลาม ณ เวลานี้ มันคือภัยของการแผ่ขยายของลัทธิชีอะฮฺ กลุ่มชนเหล่านี้ปกปิดความเป็นศัตรูกับชาวมุสลิม ในขณะที่พวกเขาประกาศว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะฮฺ แต่ในความเป็นจริงไฟแค้นที่สุมอยู่นั้นรุนแรงยิ่งนักโดยเฉพาะกับอะฮฺลุซซุนนะฮฺ บทความนี้ได้อธิบายวิธีการบางอย่างที่ชีอะฮฺใช้การแพร่ขยายลัทธิ และบอกถึงวิธีการเผชิญหน้าไว้บางข้อด้วย

 • PDF

  การยืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺนั้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่พึงมีในตัวของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความจริงใจและต้องการดำรงอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงด้วยความแน่วแน่และได้รับการชี้นำ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เปี่ยมไปด้วยการนำเสนอข้อแนะนำถึงวิธียืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺที่ดียิ่ง รวมทั้งได้กล่าวถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการยืนหยัด พร้อม ๆ กับการนำเสนอเคล็ดลับในการเผชิญกับมัน

 • PDF

  มุสลิมะฮฺหลายคนที่มีประจำเดือนในเดือนเราะมะฎอนและไม่สามารถถือศีลอด อาจจะมีความกังวลใจและเสียใจเพราะคิดว่าตนไม่มีโอกาสได้ตักตวงความดีงามต่างๆ ในเดือนที่ประเสริฐนี้ หรือบางคนอาจจะละเลยไม่สนใจสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นเพราะคิดว่าโอกาสไม่เอื้ออำนวย ข้อมูลชิ้นนี้จะทำให้เราเห็นว่า ยังมีกิจวัตรต่างๆ อีกมากมายที่หญิงมีประจำเดือนสามารถปฏิบัติเพื่อขวนขวายผลบุญจากอัลลอฮฺแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ตาม

 • PDF

  กล่าวถึงบิดอะฮฺ ตั้งแต่ความหมายของมันเชิงภาษาและเชิงวิชาการ การแบ่งชนิดและประเภท ทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของบิดอะฮฺในอดีตและปัจจุบัน ต้นกำเนิดและกลุ่มต่างๆ ของบิดอะฮฺ บทบาทของอุละมาอ์ในการเตือนให้เห็นถึงพิษภัยของบิดอะฮฺ ที่มักจะเป็นเหตุแห่งการทำลายความบริสุทธิ์ของอิสลาม รวมถึงคำแนะนำว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพวกบิดอะฮฺทั้งหลาย

 • PDF

  ในความเป็นจริงแล้วการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ นั้นถือเป็นศิลปะและความสามารถพิเศษซึ่งคนส่วนน้อยเท่านั้นจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถูกเขียนขึ้นหลายสิบเล่มทั้งแบบยืดยาวเต็มไปด้วยรายละเอียดและแบบย่อ ซึ่งเราเห็นว่าการนำบทสรุปจากบางส่วนของหนังสือเหล่านั้นมานำเสนอด้วยการเรียบเรียงใหม่เป็นข้อๆ และใช้ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความเพื่อเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองและคุณครูทั้งหลายจะได้นำมันไปใช้ในการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ ของพวกเขา ด้วยวิธีการอบรมที่ถูกต้อง

 • PDF

  หนังสือเล่มนี้ประมวลข้อมูลโดยสังเขปว่าด้วยประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม อาทิ อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺ การอธิบายคำสอนศาสนา สิทธิของอัลลอฮฺ การจำแนกระหว่างศรัทธาและไม่ศรัทธา องค์ประกอบของอีมานหรือความศรัทธา การศรัทธาต่อคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัลกุรอานคือพระดำรัสของอัลลอฮฺ ระหว่างปัญญากับวะห์ยู การตัดสินเป็นของอัลลอฮฺ อัล-เกาะดัรฺ การกำหนดของอัลลอฮฺ โลกหลังความตาย ญะมาอะฮฺ ญิฮาด การพ้นสภาพผู้ศรัทธา อุบูดียะฮฺหรือสภาพแห่งการเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ โดยอาศัยการอธิบายที่กระชับและเข้าใจง่าย พร้อมหลักฐานอ้างอิงจากอัลกุรอานและหะดีษไว้พอสมควร เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่ศึกษาและเรียนรู้โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป

 • PDF

  บทความนี้เป็นการถอดเทปบรรยายของเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ เกี่ยวกับความสมดุลในการดะอฺวะฮฺ โดยพูดถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับตัวอย่างความสุดโต่ง ความหย่อนยาน และความสมดุลระหว่างสองสภาพดังกล่าวในกระบวนการเชิญชวนผู้อื่นสู่ความดีงามและหักห้ามจากความชั่ว เป็นอีกหนึ่งบทเรียนอันทรงคุณค่าสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน

 • PDF

  หนังสือที่เป็นการถอดเทปบรรยาย ว่าด้วยข้อเรียกร้องมุสลิมะฮฺทั้งหลายให้ปรับปรุงและทบทวนประเด็นการแต่งกายของพวกเธอ กล่าวถึงประเภทของเครื่องแต่งกายที่ห้ามสำหรับมุสลิมะฮฺ ตามที่ปรากฏจากหลักฐานและได้รับการอธิบายโดยบรรดาอุละมาอ์ รวมถึงหุก่มการเปิดเผยเรือนร่าง การใส่เครื่องประดับต่างๆ ฯลฯ คำเชิญชวนดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มุสลิมะฮฺได้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อันงดงามของหลักการอิสลาม และเชิดชูบทบัญญัติอันสูงส่งของอิสลามให้โดดเด่นสืบไป

 • PDF

  การด่าทอสาปแช่งอัลลอฮฺนั้น เป็นสิ่งที่เราเห็นได้เยอะมากในหมู่คนทั่วไปที่หันหลังให้กับศาสนาและไม่รู้จักอัลลอฮฺและสถานะของพระองค์ ซึ่งเป็นคนที่ละเลยต่อคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของพระองค์มาก่อนหน้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศซีเรีย อิรัก และประเทศแอฟริกาบางประเทศ ด้วยการให้คุณลักษณะและกล่าวหาพระองค์ด้วยคำพูดที่ผู้ศรัทธาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากที่จะกล่าวออกมาหรือจะรับฟังมัน บางที คำพูดอันน่ารังเกียจก็ออกมาจากปากของผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นมุสลิมด้วยซ้ำ เพราะพวกเขาเองก็กล่าวสองคำปฏิญาณด้วย บางครั้งอาจจะออกมาจากปากคนที่ละหมาดเป็นประจำ แต่ชัยฏอนทำให้มันหลุดออกมาจากปากพวกเขา โดยหลอกลวงพวกเขาว่าไม่ได้เจตนาต้องการสื่อถึงความหมายจริงๆ และไม่ได้ต้องการจะดูถูกพระเจ้าแต่อย่างใด ! ชัยฏอนยังอาจจะหลอกอีกว่านี่เป็นคำพูดเล่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงจัง ! สุดท้ายพวกเขาก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะความคิดผิดๆ ดังกล่าว

 • PDF

  รวมข้อคิดและคำตักเตือนสิบข้อแด่เยาวชนหนุ่มสาวและวัยรุ่นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์ รวมกันได้ไหม ? 2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตไหม ? 3. วัยรุ่นกับการทำอิบาดะฮฺ 4. วัยรุ่นในครอบครัว 5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย 6. วัยรุ่นกับการศึกษา 7. วัยรุ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี 9. วัยรุ่นกับการเมือง 10. วัยรุ่นกับความตาย

 • PDF

  อธิบายการเปรียบเทียบผู้ศรัทธากับต้นอินทผลัม ตามที่ปรากฏในอัลกุรอาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งของมุอ์มินที่มีรากฐานมั่นคงด้วยอีมานและความศรัทธา และออกดอกออกผลเป็นความดีงามต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมบทเปรียบเทียบบางประการระหว่างส่วนต่างๆ ของต้นอินทผลัมกับผู้ศรัทธา เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาในการดำรงตนเป็นคนดีตลอดไป

 • PDF

  วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม และหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก สารเล่มเล็กๆ ที่บรรจุเนื้อหาอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกตามคำสอนอิสลาม ครบถ้วนในทุกๆ ด้านที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ลูกหลาน และยังได้อธิบายหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เอาไว้ด้วย

 • PDF

  บทความวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺ ซึ่งสามารถลบล้างคำครหาของผู้ที่พยายามกล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺนั้นเป็นศัตรูกัน เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามโดยไร้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายชี้แจงความเข้าใจผิดดังกล่าวอย่างเป็นวิชาการ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน เป็นต้น

 • PDF

  กล่าวถึงหลักต่างๆ ทั้งสิบประการที่จะช่วยให้มุสลิมมีความยืนหยัด ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความเปี่ยมสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และยังทำให้บ่าวคนหนึ่งประสบกับความสำเร็จและทำให้กิจการงานของเขาเป็นสิ่งที่ดีงาม จึงสมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ย้ำเตือนตัวเองและผู้ที่มีความปรารถนาในชีวิตที่เปี่ยมสุขที่จักต้องเอาใจใส่ต่อการยืนหยัดอย่างจริงจัง เรียนรู้(ในภาคทฤษฎี)และแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติ และให้มันปักหลักอย่างมั่นคงตราบที่ชีวิตจะหาไม่ พร้อมๆ กับการวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ

 • PDF

  บทความที่นำเสนอภาพของสวนสวรรค์อันงดงาม เพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้มุสลิมมีความพยายามและทุ่มเททำความดีอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ได้รับสวรรค์เป็นผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ

 • PDF

  คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม เพื่อแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหา : (1) แก่นแท้ของการเจ็บป่วย เป้าหมาย และคุณค่า (2) สัจธรรมของโรค และการหายป่วย (3) มารยาทของผู้ป่วย (4) วิธีรักษาโรค (5) ยาที่มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ (6) ผู้ป่วยและการทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์อัลลอฮฺ (7) ผู้ป่วยและอัฏ-เฏาะฮาเราะฮฺ (การชำระทำความสะอาด) (8) การละหมาดของผู้ป่วย (9) การถือศีลอดของผู้ป่วย (10) การทำหัจญ์ของผู้ป่วย (11) ความประเสริฐของการเยี่ยมเยือนผู้ป่วยและมารยาท (12) แพทย์และจรรยาบรรณ (13) มารยาทและการจัดการศพและทารก.

ส่งฟีดแบ็ก