تعريب عناوين المواد

หนังสือ

จำนวนเนื้อหา: 124

 • ไทย

  PDF

  อธิบายการเปรียบเทียบผู้ศรัทธากับต้นอินทผลัม ตามที่ปรากฏในอัลกุรอาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งของมุอ์มินที่มีรากฐานมั่นคงด้วยอีมานและความศรัทธา และออกดอกออกผลเป็นความดีงามต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมบทเปรียบเทียบบางประการระหว่างส่วนต่างๆ ของต้นอินทผลัมกับผู้ศรัทธา เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาในการดำรงตนเป็นคนดีตลอดไป

 • ไทย

  PDF

  วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม และหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก สารเล่มเล็กๆ ที่บรรจุเนื้อหาอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกตามคำสอนอิสลาม ครบถ้วนในทุกๆ ด้านที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ลูกหลาน และยังได้อธิบายหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เอาไว้ด้วย

 • ไทย

  PDF

  บทความวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺ ซึ่งสามารถลบล้างคำครหาของผู้ที่พยายามกล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺนั้นเป็นศัตรูกัน เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามโดยไร้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายชี้แจงความเข้าใจผิดดังกล่าวอย่างเป็นวิชาการ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน เป็นต้น

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงหลักต่างๆ ทั้งสิบประการที่จะช่วยให้มุสลิมมีความยืนหยัด ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความเปี่ยมสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และยังทำให้บ่าวคนหนึ่งประสบกับความสำเร็จและทำให้กิจการงานของเขาเป็นสิ่งที่ดีงาม จึงสมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ย้ำเตือนตัวเองและผู้ที่มีความปรารถนาในชีวิตที่เปี่ยมสุขที่จักต้องเอาใจใส่ต่อการยืนหยัดอย่างจริงจัง เรียนรู้(ในภาคทฤษฎี)และแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติ และให้มันปักหลักอย่างมั่นคงตราบที่ชีวิตจะหาไม่ พร้อมๆ กับการวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ

 • ไทย

  PDF

  บทความที่นำเสนอภาพของสวนสวรรค์อันงดงาม เพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้มุสลิมมีความพยายามและทุ่มเททำความดีอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ได้รับสวรรค์เป็นผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ

 • ไทย

  PDF

  คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม เพื่อแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหา : (1) แก่นแท้ของการเจ็บป่วย เป้าหมาย และคุณค่า (2) สัจธรรมของโรค และการหายป่วย (3) มารยาทของผู้ป่วย (4) วิธีรักษาโรค (5) ยาที่มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ (6) ผู้ป่วยและการทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์อัลลอฮฺ (7) ผู้ป่วยและอัฏ-เฏาะฮาเราะฮฺ (การชำระทำความสะอาด) (8) การละหมาดของผู้ป่วย (9) การถือศีลอดของผู้ป่วย (10) การทำหัจญ์ของผู้ป่วย (11) ความประเสริฐของการเยี่ยมเยือนผู้ป่วยและมารยาท (12) แพทย์และจรรยาบรรณ (13) มารยาทและการจัดการศพและทารก.

 • ไทย

  PDF

  หนังสือเล่มบางเล่มนี้เป็นการคัดสรรข้อคิดต่างๆ รวมถึงถ้อยคำนะศีหะฮฺจากเหล่าสะลัฟ อัศศอลิหฺ ที่ท่านอิบนุเราะญับ อัลหัมบะลีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “ญามิอฺ อัลอุลูม วัลหิกัม” ซึ่งเนื้อหาเป็นการถ่ายทอดถ้อยคำของเหล่าศอลิฮีนผู้ทรงคุณธรรม ที่ได้ทำความเข้าใจตัวบทหะดีษที่เป็นประหนึ่งสารานุกรมความรู้และปรัชญาของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และนำไปสู่วิถีปฏิบัติของพวกเขา แล้วได้ถ่ายทอดถ้อยคำอันล้ำค่าเหล่านั้นให้เราได้เรียนรู้ และเป็นตัวช่วยในการแนะนำหนทางที่จะได้ลิ้มรสความหอมหวานของอีหม่านและสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีงาม

 • ไทย

  PDF

  ผู้เขียน : คอดีญะฮ์ ยุซรอ

  หนังสือที่เขียนโดยมุสลิมใหม่ที่ใช้นามว่า คอดีญะฮ์ ยุซรอ จากเว็บไซต์ อิสลามมอร์ เพิ่ออธิบายเรื่องราวการรับอิสลามของเธอ และสะท้อนสิ่งที่เธอได้พบเห็นจากสังคมในหลายๆ แง่มุมให้ทั้งมุสลิมเดิมๆ และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้แง่มุมเหล่านั้นและร่วมกันฉุกคิดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันเป็นทางนำแห่งชีวิตที่มนุษย์ทั้งปวงไม่ควรพลาดที่จะศึกษาและสัมผัส แม้แค่เพียงช่วงหนึ่งของลมหายใจ เพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้พบกับเส้นทางสายใหม่ที่นำความสุขตลอดกาลมาให้

 • ไทย

  PDF

  หนังสือเล่มนี้บรรจุเนื้อหาทรงคุณค่าที่อธิบายเนื้อหาหลักอันเป็นภาพรวมของอิสลามครอบคลุมด้านต่างๆ ไว้อย่างรัดกุมและเพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม เช่น ประเด็นเรื่องพระเจ้า คำสอนของพระเจ้า การรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพความเป็นจริงของโลกมุสลิม เป็นต้น นำมาจากเว็บอิสลามมอร์.คอม โดยทีมงานแปลจากฝ่ายศาสนา สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

 • ไทย

  PDF

  หนังสือที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของสตรีในอิสลามอย่างครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งในฐานะเพศที่เคียงคู่ผู้ชาย ในฐานะแม่ ลูกสาว พี่สาวน้องสาว ป้าน้าอา และตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่มีการกล่าวหาอิสลามว่าไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงและลิดรอนสิทธิของเพศหญิง

 • ไทย

  PDF

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  หนังสือ ความดีงามย่อมลบล้างความผิดพลาด เล่มนี้ ได้รวบรวมอะมัลต่างๆ บางส่วนที่เป็นประโยชน์สำหรับมุสลิมทุกคน เพื่อใช้ปฏิบัติในการเพิ่มพูนความดีงามและลบล้างความผิดบาป ทั้งนี้การงานที่ดีนั้นสามารถลบล้างความผิดบาปได้ โดยเฉพาะบาปเล็กทั้งปวง

 • ไทย

  PDF

  หนังสือที่เรียบเรียงโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสตรีในอิสลาม อาทิ - สตรีในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ - สตรีในสังคม - การแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศ - การมีภรรยาหลายคนกับปรากฏการณ์ของความเข้าใจผิด - การหย่าในกฎหมายอิสลาม - ความผิดซินา (ความผิดประเวณี) - การวางแผนครอบครัวและการทำแท้ง - ความเท่าเทียมของสตรีในอิสลาม - สตรีและการศึกษา - สิทธิทางเศรษฐกิจของสตรีในชะรีอะฮฺ - การให้ความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองแก่สตรีในประเทศมุสลิม โดย ผศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

 • ไทย

  PDF

  ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง อรรถาธิบายอัลกุรอานอย่างย่อสามญุซอ์สุดท้าย ส่วนที่สอง บทบัญญัติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับมุสลิม อาทิ ประเด็นเรื่องอะกีดะฮฺและความเชื่อ บทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการทำความสะอาด การละหมาด ซะกาต ถือศีลอด หัจญ์ การงานของจิตใจ ดุอาอ์ต่างๆ บทขอพรเช้าเย็น การเป่ารักษา งานที่สนับสนุนให้ปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ ในอิสลาม ภาพประกอบการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด การเดินทางของมนุษย์สู่โลกนิรันดร

 • ไทย

  PDF

  หนังสืออธิบายพื้นฐานหลักการศรัทธา โดยเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อธิบายหลักต่างๆ ที่สำคัญของรุ่ก่นอีมาน หรือพื้นฐานการศรัทธาทั้งหกประการไว้อย่างรวบรัด กระชับ เข้าใจง่าย ฉบับแปลภาษาไทยพิมพ์เผยแพร่โดยฝ่ายศาสนาสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

 • ไทย

  PDF

  ใครคือ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ? - สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหลักการเชื่อมั่น (อะกีดะฮฺ) ของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ที่มีต่อ “อะฮฺลุล บัยตฺ” - ความประเสริฐของ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน - ความประเสริฐของ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ที่ปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ - ฐานะอันทรงเกียรติของ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ในทัศนะของ เศาะหาบะฮฺ และบรรดาตาบิอีน - การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการบางท่านต่อเศาะหาบะฮฺ ที่มาจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” - การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการอิสลาม ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺสตรีที่มาจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” - การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการอิสลาม แก่ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ที่เป็นอัตตาบิอีน และอื่นๆ - เปรียบเทียบระหว่างหลักเชื่อมั่นของ “อะฮฺลุสสุนนะฮฺ” และกลุ่มอื่นๆ เกี่ยวกับอะฮฺลุล บัยตฺ - ไม่อนุญาตให้อ้างว่าสืบเชื้อสายมาจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” โดยไม่ชอบธรรม

 • ไทย

  PDF

  จุลสารเล็กๆ อันทรงคุณค่าที่กล่าวถึงภารกิจหนิ่งวันของผู้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งควรแก่การเอาใจใส่และมุ่งมั่นปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความดีงามอันมากมายในเดือนนี้ เริ่มตั้งแต่เช้าที่เจตนาถือศีลอด เรื่อยมาถึงตอนกลางวันช่วงที่ทำงาน จนถึงช่วงเวลาการละศีลอด การทำศาสนกิจยามค่ำคืน การพักผ่อน และตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของคืน พร้อมระบุเป้าประสงค์บางประการที่จะได้รับในการต้อนรับเราะมะฎอนอันทรงเกียรตินี้

 • ไทย

  PDF

  หนังสือที่ให้ข้อมูลและตักเตือนถึงความร้ายกาจของชัยฏอนมารร้าย ที่คอยยุแหย่ล่อลวงมนุษย์ให้กระทำความผิด ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพของระดับการศรัทธาของมุสลิม ประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงหลักคืออัลกุรอานและคำสอนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมคำอธิบายวิธีการรับมือกับภัยร้ายนี้ .. (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4-10-2011)

 • ไทย

  PDF

  บทความที่ชนะการประกวดเขียนบทความในโครงการ “แบบฉบับความยิ่งใหญ่ของท่านนะบีมุฮัมมัดและความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮ์” เป็นอันดับที่ 3 จัดโดย ฝ่ายศาสนา และ วัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย กล่าวถึงสาเหตุต่างๆ อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้ผู้ศรัทธาจำเป็นต้องรักและให้เกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺ

 • ไทย

  PDF

  สู่การเป็น ค็อยเราะอุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีเลิศ ด้านจริยธรรม วินัย และจิตบริการ อธิบายแนวทางจากอัลกุรอานสู่การสร้างปัจเจกบุคคล และกลุ่มชนที่ทำงานทำนุบำรุงความดีงามให้แก่สังคมและโลก วิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดิมเป็นสาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามเนื่องในโอกาสค่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2011.

 • ไทย

  PDF

  เราคือประชาชาติเดียวกัน หรือ ประชาชาติเดียวกัน คือ หลักการหนึ่งของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ บทวิเคราะห์แนวคิดการแตกเป็นกลุ่มต่างๆ ของประชาชาติมุสลิม และอธิบายจุดยืนของกลุ่มที่รอดพ้น (ฟิรเกาะฮฺ นาญิยะฮฺ) ต่อกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ภายใต้กรอบของความเป็นประชาชาติเดียวกัน (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) อันจะนำไปสู่เอกภาพและสันติสุขของมนุษย์โลกทั้งผอง

ส่งฟีดแบ็ก