• video-shot

  MP4

  วิดีโอสอนวิธีการอาบน้ำละหมาด (การทำวุฎูอ์) การอะซาน และการละหมาด เหมาะสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ จัดทำและเผยแพร่โดย ananservice.com

 • video-shot

  MP4

  วิดีโอบรรยายแนะนำอิสลาม อธิบายมุมมองอิสลามว่าด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า พร้อมการพิสูจน์หลักฐานว่าพระเจ้ามีจริง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม จัดทำโดย กลุ่ม อัซซาบิกูน

 • video-shot

  MP4

  คลิปวิดีโอบรรยายโดย อ.มุหัมมัด อิบรอฮีม แก่นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับคำว่า อิสลาโมโฟเบีย หรือภาวะการกลัวอิสลาม โดยอธิบายถึงที่มาที่ไปและตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้คำนี้ ความยาว 9.50 นาที

 • video-shot

  MP4

  วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอานสูเราะฮฺ (บท) อัล-ฟาติหะฮฺ โดยสะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิว พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง .. สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ เป็นบทแรกในคัมภีร์อัลกุรอาน มีความหมายครอบคลุมเนื้อหาหลักในคำสอนอิสลาม และเป็นสูเราะฮฺที่มุสลิมใช้อ่านในการละหมาด

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

 • video-shot

  MP4

  ทําไมมุสลิมไม กินหมู ? เป็นคำถามยอดฮิตที่ต่างศาสนิกมักจะตั้งข้อสงสัยต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม วิดีโอนี้มีคำตอบอย่างคร่าวๆ สำหรับข้อสงสัยดังกล่าวว่าทำไมมุสลิมจึงไม่ทานเนื้อหมู

 • video-shot

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  วิดีโอสอนวิธีการอาบน้ำละหมาด (การทำวุฎูอ์) การอะซาน และการละหมาด เหมาะสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ จัดทำและเผยแพร่โดย ananservice.com

 • video-shot

  MP4

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  วิดีโอสอนวิธีการอาบน้ำละหมาด (การทำวุฎูอ์) การอะซาน และการละหมาด เหมาะสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ จัดทำและเผยแพร่โดย ananservice.com

 • video-shot

  YOUTUBE

  วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอาน เริ่มด้วย สูเราะฮฺ กุเรช, อัล-ฟีล, อัล-ฮุมะซะฮฺ, อัล-อัศร์, อัต-ตะกาษุร, อัล-กอริอะฮฺ, อัล-อาดิยาต, อัซ-ซัลซะละฮฺ โดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิวที่เข้ากันกับความหมายของโองการ พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง ..

 • video-shot

  YOUTUBE

  วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอาน เริ่มด้วยอายะฮฺกุรสีย์ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ, อัน-นาส, อัล-ฟะลัก, อัล-อิคลาศ, อัล-มะสัด, อัน-นัศร์, อัล-กาฟิรูน, อัล-เกาษัร, อัล-มาอูน โดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิวที่เข้ากันกับความหมายของโองการ พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง ..

 • video-shot

  YOUTUBE

  วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอานสูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ (บทที่ 78) โดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิวที่เข้ากันกับความหมายของโองการ พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง .. สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ ระบุเรื่องราวเกี่ยวกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺในการสรรค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ซึ่งล้วนให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ สัญญาณแห่งเดชานุำภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายที่เรียกร้องสู่การศรัทธาต่อโลกหน้า เป็นโลกที่อัลลอฮฺได้สร้างเตรียมไว้ภายใต้เดชานุภาพของพระองค์อีกเช่นกัน โลกหน้าที่มีนรกไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และมีสวรรค์ไว้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังนอบน้อมและภักดีต่อพระองค์

 • video-shot

  YOUTUBE

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  เวทีเสวนา การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต เปิดมุมมองดะอฺวะฮฺในโลกไซเบอร์(ไฟล์วิดีโอ) เวทีเสวนา การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต เปิดมุมมองดะอฺวะฮฺในโลกไซเบอร์ จัดขึ้นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างนักทำงานอิสลามบน อินเตอร์เน็ต และร่วมหาทางเืพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมสร้างสรรค์โดย กองดะอฺวะฮฺอิเล็กทรอนิคส์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อิกเราะอ์ออนไลน์ และชมรมนักศึกษาไทยกรุงริยาด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 โดยมีวิทยากรจากเว็บไซต์ พินออนไลน์ อิสลามอินไซด์ อัซซุนนะฮฺ และฟิตยะฮฺ ร่วมให้ข้อมูล

 • video-shot

  YOUTUBE

  เรียนรู้การหาคู่ครองด้วย หลักการอิสลามที่ได้รับการรับรองจากพระเจ้า มาหาคำตอบกันว่า ข้อดี,ข้อเสีย ระหว่างหลักการอิสลามและระบบแฟนแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราในฐานะเป็นมุสลิมจะเลือกเดินตามหนทางใด เพื่อสู่ความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยกลุ่มฟิตยะตุลฮัก

ส่งฟีดแบ็ก