அறிவியல் வகைகள்

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என சாட்சி பகருதல்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

رأيك يهمنا