หมวดหมู่เนื้อหา

تعريب عناوين المواد

การใคร่ครวญอัลกุรอาน ความประเสริฐ มารยาทการอ่าน และการท่องจำ

จำนวนเนื้อหา: 4

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของอัลกุรอานในวิถีแห่งการตัรบิยะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการสร้างประชาชาติค็อยเราะอุมมะฮฺที่เป็นเหล่าเศาะหาบะฮฺในยุคของท่าน ถือว่าเป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การตรึกตรองและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประชาชาติที่ดีเลิศในยุคสมัยปัจจุบัน เฉกเช่นที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับการสร้างมาเยี่ยงนั้นจากมือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของอัลกุรอาน และการเรียนการสอนอัลกุรอานที่จะให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เป็นเสบียงสำหรับมนุษย์ทุกคนในการเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ สมควรที่มุสลิมทุกคนจักต้องเอาใจใส่และกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอต่อเนื่องในการศึกษาคัมภีร์ที่เป็นทางนำอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในยุคแห่งความงมงายก่อนที่จะมีการแต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นับแต่อดีตจนปัจจุบัน เป็นบทเรียนทรงคุณค่าที่ประชาชาติในยุคปัจจุบันต้องสำนึกและหวนกลับไปหาอัลกุรอานในการดำรงชีวิตของตน

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ : ความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ พูดถึงหะดีษบางบทที่กล่าวถึงความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ และแนะนำบทเรียนที่ได้รับจากสูเราะฮฺอันยิ่งใหญ่นี้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺ ในทุกๆ ด้านของชีวิต

ส่งฟีดแบ็ก