หมวดหมู่เนื้อหา

  • PDF

    การรักเพื่ออัลลอฮฺ คือการที่ท่านรักคนๆหนึ่งเพราะเขาเป็นบ่าวคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺ และความรักที่มีต่อเขานั่นก็จะพูนขึ้นตามเมื่อการเชื่อฟังอัลลอฮฺของเขาเพิ่มขึ้นด้วย และความรักแบบนี้นั้นเป็นหนึ่งในอะมัลที่ดีที่สุด เพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆต่ออัลลอฮฺเท่านั้น ปราศจากเป้าหมายใดๆในดุนยา และรางวัลตอบแทนของเขาคือความรักของอัลลอฮฺจะบังเกิดแก่เขา และพระองค์จะให้เขาได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

  • PDF

    กล่าวถึงความสำคัญของการคุชูอฺ หรือการมีสมาธิในการละหมาด โดยอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าของการคุชูอฺ และแจกแจงสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้ได้มาซึ่งความคุชูอฺ ตามที่มีคำสอนจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมถึงอธิบายสภาพของผู้ละหมาดในระดับต่างๆ และผลที่จะได้รับจากการละหมาดตามระดับนั้นๆ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

  • นักเขียน : อุษมาน อิดรีส ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

    อธิบายหะดีษเกี่ยวกับการเนียตหรือการตั้งเจตนา พร้อมทั้งระบุบทเรียนที่ได้รับจากหะดีษ.

ส่งฟีดแบ็ก