104 - Al-Humaza ()

|

(1) [104.1] ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่น

(2) [104.2] ซึ่งเขาสะสมทรัพย์สมบัติและหมั่นนับมันอยู่เสมอ

(3) [104.3] โดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไป

(4) [104.4] มิใช่เช่นนั้น แน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮฺ)

(5) [104.5] และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่า ไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮฺ) นั้นคืออะไร

(6) [104.6] คือไฟของอัลลอฮฺที่ถูกจุดให้ลุกโชน

(7) [104.7] ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ

(8) [104.8] แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิด

(9) [104.9] อยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด