83 - Al-Mutaffifin ()

|

(1) [83.1] ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่อง (ในการตวงและการชั่ง)

(2) [83.2] คือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม

(3) [83.3] และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทำให้ขาด

(4) [83.4] ชนเหล่านั้นมิได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ

(5) [83.5] สำหรับวันอันยิ่งใหญ่

(6) [83.6] วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก

(7) [83.7] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจญีน

(8) [83.8] และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิจญีนนั้นคืออะไร

(9) [83.9] คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้

(10) [83.10] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(11) [83.11] คือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน

(12) [83.12] และไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้น นอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิด

(13) [83.13] เมื่อบรรดาอายาตของเราถูกอ่านแก่เขา เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายเหลวไหวสมัยก่อน

(14) [83.14] มิใช่เช่นนั้น แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา

(15) [83.15] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา

(16) [83.16] แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโซน

(17) [83.17] แล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันไว้

(18) [83.18] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอน

(19) [83.19] และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอิลลียีนคืออะไร

(20) [83.20] คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้

(21) [83.21] บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิด (มลาอิกะฮฺ) จะเป็นผู้ดูแลรักษา

(22) [83.22] แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอน

(23) [83.23] พวกเขาจะมองดูจากบนเตียง

(24) [83.24] เจ้าจะรู้ได้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา

(25) [83.25] พวกเขาจะได้ดื่มสุราอันบริสุทธิ์ ซึ่งถูกผนึกไว้

(26) [83.26] ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชะมดเชียง และในการนี้บรรดาผู้แข่งขัน (ที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้) จงแข่งขันกันเถิด

(27) [83.27] ที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีม

(28) [83.28] คือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิด (อัลลอฮฺ) เท่านั้นจะได้ดื่มมัน

(29) [83.29] แท้จริงบรรดาผู้กระทำผิดนั้น เคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธา

(30) [83.30] และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไป พวกเขาจะหลิ่วตาเย้ยหยัน

(31) [83.31] และเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องของพวกเขา พวกเขาก็กลับไปอย่างตลกคะนอง

(32) [83.32] และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางแน่นอน

(33) [83.33] และพวกเขา (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) มิได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้น

(34) [83.34] ดังนั้น วันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้าง

(35) [83.35] พวกเขา (บรรดาผู้ศรัทธา) จะมองดูอยู่บนเตียง

(36) [83.36] บรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ปฏิบัติมามิใช่หรือ