56 - Al-Waaqia ()

|

(1) [56.1] เมื่อเหตุการณ์ (วันกิยามะฮฺ) ได้เกิดขึ้น

(2) [56.2] ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน

(3) [56.3] ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อย ชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง

(4) [56.4] เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

(5) [56.5] และบรรดาภูเขาได้แตกสลาย

(6) [56.6] และมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อน

(7) [56.7] และพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่ม

(8) [56.8] คือกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร?

(9) [56.9] และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย)เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร?

(10) [56.10] และกลุ่มแนวหน้า คือกลุ่มแนวหน้า

(11) [56.11] เขาเหล่านั้น คือบรรดาผู้ใกล้ชิด

(12) [56.12] ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ

(13) [56.13] เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อน ๆ

(14) [56.14] และเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยจากชนรุ่นหลัง ๆ

(15) [56.15] โดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำ

(16) [56.16] พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้น โดยผินหน้าเข้าหากัน

(17) [56.17] มีเด็ก ๆ ที่มีอายุเช่นนั้นวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป

(18) [56.18] ถ้วยภาชนะใหญ่ และแก้วที่มีหู และจอกใส่สุราที่ไหลรินมา

(19) [56.19] พวกเขาจะไม่มึนศีรษะ และไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น

(20) [56.20] และผลไม้หลากชนิด ตามแต่พวกเขาจะเลือกกิน

(21) [56.21] และเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทาน

(22) [56.22] และหญิงสาวที่มีนัยน์ตาคมสวยงาม

(23) [56.23] ประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี

(24) [56.24] ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว้

(25) [56.25] ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระ และเป็นบาป

(26) [56.26] เว้นแต่คำกล่าวที่ว่า ศานติ ศานติ

(27) [56.27] และกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร?

(28) [56.28] (พวกเขา) อยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนาม

(29) [56.29] และต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้น (ไม่เห็นลำต้น)

(30) [56.30] และร่มเงาที่แผ่กระจาย

(31) [56.31] และน้ำที่ไหลรินตลอดเวลา

(32) [56.32] และผลไม้อันมากหลาย

(33) [56.33] โดยไม่หมดสิ้นตามฤดูและไม่เป็นที่ต้องห้าม

(34) [56.34] และเตียงนอนที่ถูกยกให้สูงขึ้น

(35) [56.35] แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนาง เป็นกรณีพิเศษจริง ๆ

(36) [56.36] แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์

(37) [56.37] เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครอง อยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน

(38) [56.38] สำหรับกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

(39) [56.39] (คือ) กลุ่มชนจากรุ่นก่อน ๆ

(40) [56.40] และกลุ่มชนจากรุ่นหลัง ๆ

(41) [56.41] และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย)เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไร

(42) [56.42] อยู่ในลมร้อน และน้ำกำลังเดือด

(43) [56.43] อยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบ

(44) [56.44] ไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชม

(45) [56.45] แท้จริงพวกเขาแต่กาลก่อนนั้นเป็นพวกเจ้าสำราญ

(46) [56.46] และพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่ ๆ อยู่เป็นเนือง

(47) [56.47] และพวกเขาเคยกล่าวว่า เมื่อเราตายไปแล้ว และเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกป่นแล้วเราจะถูกให้ฟื้นคนชีพอีกกระนั้นหรือ

(48) [56.48] และรวมทั้งบรรพบุรุษของเราแต่กาลก่อนนั้นด้วยหรือ

(49) [56.49] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงชนรุ่นก่อน ๆ และรุ่นหลัง ๆ นั้น

(50) [56.50] จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้กัน (วันกิยามะฮฺ)

(51) [56.51] แล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วย โอ้บรรดาผู้หลงผิด บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลาย

(52) [56.52] แน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้นซักกูม

(53) [56.53] และพวกเขาจะใส่มันเข้าไปเต็มท้อง

(54) [56.54] และพวกเขาจะดื่มน้ำกำลังเดือดตามลงไป

(55) [56.55] พวกเขาจะดื่ม (น้ำ) เช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัด

(56) [56.56] นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทน

(57) [56.57] เรานั้นได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมา ไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่เชื่อ (ในวันฟื้นคืนชีพ)

(58) [56.58] พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหลั่งออกมา (อสุจิ) แล้วมิใช่หรือ

(59) [56.59] พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้สร้าง

(60) [56.60] เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้า และเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง

(61) [56.61] ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้

(62) [56.62] และโดยแน่นอน พวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญ

(63) [56.63] พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วมิใช่หรือ

(64) [56.64] พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา

(65) [56.65] หากเราประสงค์ทำให้มันหักเป็นชิ้น ๆ แล้ว แน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้ แล้วพวกเจ้าจงประหลาดใจ

(66) [56.66] (พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่า) แท้จริงเราได้รับความหายนะแล้ว

(67) [56.67] ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรายังขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วย

(68) [56.68] พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือ

(69) [56.69] พวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา

(70) [56.70] หากเราประสงค์ เราก็จะทำให้มันเค็มจัด แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู

(71) [56.71] พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรือ

(72) [56.72] พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกขึ้นมา

(73) [56.73] เราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและอำนวยประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรม

(74) [56.74] ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด

(75) [56.75] ข้า (อัลลอฮฺ) ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว

(76) [56.76] และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่ หากพวกเจ้ารู้

(77) [56.77] นั่นคือ กุรอานอันทรงเกียรติ

(78) [56.78] ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้

(79) [56.79] ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น

(80) [56.80] ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

(81) [56.81] และด้วยเรื่องนี้ (อัลกุรอาน) กระนั้นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน

(82) [56.82] และทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺกระนั้นหรือ

(83) [56.83] และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอย (กำลังจะตาย)แล้วพวกเจ้าสามารถจะยับยั้งไว้ได้หรือ

(84) [56.84] และในขณะนั้น พวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู่

(85) [56.85] และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้า แต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็น (มะลาอิกะฮฺ)

(86) [56.86] หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด และไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว

(87) [56.87] ไฉนเล่า พวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีก หากพวกเจ้าพูดจริง

(88) [56.88] สำหรับผู้ที่หากว่าเขา (ผู้ตาย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ

(89) [56.89] ดังนั้นความอิ่มเอิบสดชื่น และสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา

(90) [56.90] และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

(91) [56.91] ดังนั้นความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

(92) [56.92] และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทาง

(93) [56.93] ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือ น้ำร้อนที่กำลังเดือด

(94) [56.94] และเปลวไฟที่ลุกไหม้

(95) [56.95] แท้จริงนี้แหละคือความจริงที่แน่นอน

(96) [56.96] ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด